Dokumentai

Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Gimnazijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo tvarkos aprašas

Gimnazijos informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės

Gimnazijos 2024-2026 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planas

Gimnazijos 2024-2026 m. korupcijos prevencijos programa

Dovanos vertinimo aktas (priedas)

Mokytojams ir klasių vadovams skirti dokumentai

Prašymų formos

SKAITMENINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMAS

PRAŠYMO FORMA DĖL SKAITMENINIO PAŽYMĖJIMO AR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMO