Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Gitana Kurapkienė Socialinė pedagogė
 • 323 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.55
13.40 – 17.00

Antradienis

8.00 – 12.00
12.30 – 14.00

12.00 – 12.30

14.00 – 17.00

Trečiadienis

8.00 – 12.00
12.30 – 14.00

12.00 – 12.30

14.00 – 17.00

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00
12.30 – 14.00

12.00 – 12.30

14.00 – 17.00

Penktadienis

8.00 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 15.47

Kontaktai Mobilusis +370 616 77102

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis gimnazistų socialine gerove, padėti jiems adaptuotis gimnazijoje, bendruomenėje, visuomenėje. Vykdyti ir kurti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo veiklos programas.

Uždaviniai

 • Padėti mokiniams sprendžiant jiems iškilusias problemas, susijusias su įvairiais kylančiais sunkumais, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius.
 • Teikti tėvams informaciją apie vaiko ugdymą(-si), socialinius ir psichologinius mokinio ugdymo(-si) poreikius.
 • Bendradarbiauti su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija, sprendžiant  socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Konsultuoti gimnazijos bendruomenę nemokamo maitinimo, socialinės paramos, pavėžėjimo, vaiko teisių ir pareigų, prevenciniais ir kt. klausimais.
 • Palaikyti ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25