Vizija, veiklos prioritetai ir aktualijos

Vizija

Moderni, nuolat besimokanti, patraukli miesto bendruomenei gimnazija, savo veiklą grindžianti visuotinės kokybės vadybos principais, bendražmogiškom vertybėm, tautiškumu.

Veiklos prioritetai ir aktualijos

 • Siekti ugdymo kokybės bendradarbiaujant
 • Stiprinti socialinių kompetencijų ugdymą(si)
 • Kurti individualios mokinio pažangos stebėsenos sistemą

 

Atnaujinta: 2024-05-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25