Darbo užmokestis

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Eil. Nr.

Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupės

2023 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais 

2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais

2024 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, eurais

1.

Direktorius

4617

4331

4331

2.

Mokytojas

1900

2209

2209

3.

Pagalbos specialistas

1740

1933

1933

4.

Valgyklos darbuotojas

1129

1153

1153

5.

Valytojas, kiemsargis, darbininkas, budėtojas

897

924

924

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25