Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Jurgita Ribikauskienė Formaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja
 • 211 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Formaliojo švietimo ir
pagalbos mokiniui skyriaus
vedėjos pareigos

Anglų k.
mokytojos
pareigos

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 15.30

 

12.00 – 12.30

Antradienis

13.15 – 14.45

10.45 – 12.45
14.45 – 15.45

12.45 – 13.15

Trečiadienis

11.00 – 15.00

8.45 – 11.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

10.00 – 16.30

8.00 – 10.00

12.00 – 12.30

Penktadienis

11.00 – 13.30

8.00 – 11.00

12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo antros dalies programas (I-II gimnazijos klasės).

Pamokų skaičius I klasei grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per mokslo metus ir per savaitę, kai pamokos trukmė – 45 minutės:

 

Ia

Ib

Ic

Id

Im

Dorinis ugdymas

Etika

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Tikyba        

 

1** (37)

 

1** (37)

Kalbinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra

4+1**  (185)

4+1**  (185)

4+1**  (185)

4+1**  (185)

4+1**  (185)

Užsienio kalba (1–oji):

 

 

Anglų k.

3* (111)

3* (111)

3* (111)

3* (111)

3* (111)

Užsienio kalba (2–oji):

 

 

Vokiečių k.

 

2 (74)

2 (Ic, Im) (74)

 

 

Rusų k.

2* (74)

2 (74)

2 (74)

2* (74)

2(74)

Prancūzų k.

2 (74)

Matematinis ugdymas, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas

Matematika

4+1**  (185)

4+1**  (185)

4+1**  (185)

4+1**  (185)

4+1**  (185)

Informatika

1* (37)

1* (37)

1* (37)

1* (37)

1* (37)

Biologija

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Fizika

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Chemija

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Technologijos

1* (37)

1* (37)

1* (37)

1* (37)

1* (37)

Visuomeninis ugdymas

Istorija

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Pilietiškumo pagrindai

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Geografija

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Meninis ugdymas

Dailė

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Muzika

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Fizinis ir sveikatos ugdymas

Fizinis ugdymas

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Socialinis emocinis ugdymas

1**/0 (18,5)

1**/0 (18,5)

1**/0

(18,5)

1**/0

(18,5)

1**/0

(18,5)

Gyvenimo įgūdžiai

0/1 (18,5)

0/1 (18,5)

0/1 (18,5)

0/1 (18,5)

0/1 (18,5)

Tiriamasis projektas

 

 

1**

 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis

 

 

 

 

1**  (37)

Neformalusis švietimas

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Pamokų skaičius mokiniui per savaitę

34

34

35

34

35

Pamokų skaičius II klasei grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per mokslo metus ir per savaitę, kai pamokos trukmė – 45 minutės:

 

IIa

IIb

IIc

IId

Dorinis ugdymas

Etika

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Tikyba        

 

1** (37)

 

Kalbos

Lietuvių kalba ir literatūra

4+1**  (185)

4+1**  (185)

4+1**  (185)

4+1**  (185)

Užsienio kalba (1–oji):

 

Anglų k.

3* (111)

3* (111)

3* (111)

3* (111)

Užsienio kalba (2–oji):

 

Vokiečių k.

2 (74)

2 (74)

 

Rusų k.

2 (74)

2 (74)

2* (74)

2** (74)

Prancūzų k.

 

 

2** (74)

 

Ispanų k.

 

 

 

2** (74)

Matematika ir informacinės technologijos

Matematika

4+1**  (185)

4+1**  (185)

4+1**  (185)

4+1**  (185)

Informacinės technologijos

1* (37)

1* (37)

1* (37)

1* (37)

Gamtamokslinis ugdymas

Biologija

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Fizika

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Chemija

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Socialinis ugdymas:

Istorija

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Pilietiškumo pagrindai

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Geografija

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Meninis ugdymas

Dailė

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Muzika

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Technologijos, fizinis ugdymas, žmogaus sauga

Technologijos

1* (37)

1* (37)

1* (37)

1* (37)

Fizinis ugdymas

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Žmogaus sauga

1/0 (18,5)

1/0 (18,5)

1/0 (18,5)

1/0 (18,5)

Socialinis emocinis ugdymas

1** (37)

1** (37)

1** (37)

1** (37)

Tiriamasis projektas

 

 

1** (37)

 

Neformalusis švietimas

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Pamokų skaičius mokiniui per savaitę

34/33

34/33

35/34

34/33

* - klasė dalijama į grupes

** - valanda iš mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirtų pamokų

/ - pusmečiai

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau galima mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25