Ugdymo organizavimas

Mokslo metų trukmė ir struktūra

 1. Mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d. ir baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis

I–II

2024-06-12*

185

III

2024-06-12*

180

IV

2024-06-04

170

*trumpėja pagal ugdymo plano 26 punktą.

** trumpėja pagal ugdymo plano 27 punktą.

 1. Gimnazija dirba pusmečiais:
  1. pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.
  2. antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 12 d. (III kl. – birželio 12 d., IV kl. – birželio 4 d.)
 2. Pamokos pradedamos 8.00 val.
 3. Mokinių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros (I–II kl.)

2024-06-27

2024-08-31

Vasaros (III kl.)

2024-06-19

2024-08-31

Vasaros (IV kl.)

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai

2024-08-31

Svarbiausių planuojamų organizuoti ugdymo veiklų išdėstymas pagal laiką – ugdymo proceso organizavimo kalendorius:

Klasė

Veikla

Dalykai

Data

I

Susipažinimas su S. Šalkauskio ugdymo filosofija

Visi

2023 m. rugsėjo 4–15 d.

Integruoto turinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo veikla. Užsiėmimus organizuoja Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė

Visi

2023 m. rugsėjo 6–8 d. (1a ir 1 d kl.), rugsėjo 13–15 d.(1b ir 1 c kl.), rugsėjo 20–22 d. (1 m kl.).

Diagnostiniai testai

Lietuvių kalba ir literatūra, matematika, užsienio kalba, istorija, geografija, fizika, chemija, biologija

2023 m. rugsėjo 11–29 d.

Patyriminio ugdymo veiklos

Užsienio kalbos

2023 m. rugsėjo 23 d.

Patyriminio ugdymo veiklos

Lietuvių kalba ir literatūra, menai, technologijos

2023 m. lapkričio 11 d.

Patyriminio ugdymo veiklos

Matematika ir IT

2024 m. vasario 10 d.

Patyriminio ugdymo veiklos

Gamtos ir socialinių mokslų

2024 m. kovo 16 d.

Olimpinė diena

Fizinis ugdymas

2024 m. birželio 8 d.

II

Dalykinių projektų pasirinkimas

Visi

2023 m. rugsėjo 4 d.

Patyriminio ugdymo veiklos

Užsienio kalbos

2023 m. rugsėjo 23 d.

Patyriminio ugdymo veiklos

Lietuvių kalba ir literatūra, menai, technologijos

2023 m. lapkričio 11 d.

Patyriminio ugdymo veiklos

Matematika ir IT

2024 m. vasario 10 d.

Patyriminio ugdymo veiklos

Gamtos ir socialinių mokslų

2024 m. kovo 16 d.

Olimpinė diena

Fizinis ugdymas

2024 m. birželio 8 d.

PUPP lietuvių kalba ir literatūra žodžiu

Lietuvių kalba ir literatūra

2024 m. sausio 1 d.–gegužės 16 d.

PUPP lietuvių kalba ir literatūra raštu

Lietuvių kalba ir literatūra

2024 m. gegužės 8–9 d.

PUPP matematika

Matematika

2024 m. gegužės 13–14 d.

Dalykinių projektų pristatymas

Visi

2024 m. birželio 3–7 d.

III

Tarpiniai patikrinimai

Lietuvių kalba ir literatūra, matematika, anglų kalba, istorija, geografija, fizika, chemija, biologija, ekonomika ir verslumas, informatika

2024 m. kovo–balandžio mėn.

Mokymosi tarnaujant projektų partnerių paieška

Visi

2023 m. rugsėjo 4–22 d.

Patyriminio ugdymo veiklos

Karjeros ugdymas

2024 m. kovo 16 d.

Olimpinė diena

Fizinis ugdymas

2024 m. birželio 8 d.

Mokymosi tarnaujant projektų pristatymas

Visi

2024 m. birželio 3–7 d.

IV

Mokymosi tarnaujant projektų komandų formavimas ir veiklų numatymas

Visi

2023 m. rugsėjo 4–22 d.

Menų ir technologijų MBE

Dailė, muzika, grafinis dizainas, technologijos

2023 m. spalio 2 d.–2024 m. gegužės 13 d.

Brandos egzaminai

Lietuvių kalba ir literatūra, matematika, anglų kalba, istorija, geografija, fizika, chemija, biologija, informacinės technologijos

2024 m. balandžio – birželio mėn.

Mokymosi tarnaujant projekto – Šimtadienio spektaklio pristatymas

Visi

2024 m. kovo 8 d.

Mokymosi tarnaujant projektų pristatymas

Visi

2024 m. gegužės 13–24 d.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25