Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Rasa Jarmolavičienė Specialioji pedagogė
 • 321 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

07.00 – 10.55
11.40 – 13.50
15.35 – 16.30

10.25 – 10.55

Antradienis

07.00 – 14.35
15.35 – 16.00

10.25 – 10.55

Trečiadienis

07.00 – 14.55
15.55 –16.25

10.35 – 11.05

Ketvirtadienis

07.00 – 14.35
15.35 – 16.10

11.40 – 12.10

Penktadienis

08.00 – 13.55

10.35 – 11.05

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Specialiosios pedagogės pagalbos mokiniui teikimo tikslas - organizuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą gimnazijoje, teikti specialiąją pedagoginę pagalbą atsižvelgiant į mokinių mokymosi sunkumų pobūdį, ugdymo programą.

Pagrindinės veiklos kryptys

 • Užtikrina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, specialiosios pedagoginės pagalbos tęstinumą gimnazijoje.
 • Veda pogrupines, grupines, individualias specialiojo pedagogo pratybas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galias bei rekomendacijas.
 • Padeda mokiniams įsisavinti lietuvių kalbos, matematikos mokomąją  medžiagą,  pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, koreguoja mokinių sutrikusias funkcijas.
 • Bendradarbiauja su dalykų mokytojais, aptaria specialiuosius būdus,   metodus, tempą, padeda pritaikyti ugdymo  programas, teikia metodinę pagalbą.
 • Padeda pritaikyti ir parengti užduotis, lietuvių kalbos, matematikos mokomąją – koreguojamąją medžiagą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.
 • Padeda mokytojams atpažinti specialiųjų poreikių  turinčius mokinius,  atlikti pirminį žinių, įgūdžių, gebėjimų pedagoginį vertinimą, atitikimą ugdymo programai.
 • Tvarko specialiojo pedagogo dokumentus,  renka ir fiksuoja informaciją apie  mokinių ugdymosi pasiekimus.
 • Konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, teikia pasiūlymus dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo.
 • Bendradarbiauja su gimnazijos socialine pedagoge, psichologe, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25