Socialinis emocinis ugdymas (SEU)

Emocinis intelektas – tai gebėjimas būti su savimi ir kitais, su visais, kurie yra patogūs ir ne, gražūs ir ne, priimtini ir ne.

(V. Juškienė, sertifikuota socialinio – emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė)

 Jei apie emocinį intelektą daugiau žinotume ir juo rūpintumėmės nuo pat mažų dienų – galėtume būti sėkmingesni ir, svarbiausia, laimingesni.

 (V. Juškienė)

Emociškai intelektualus žmogus – tas, kuris išmoksta stebėti save, atpažinti kodėl jaučiasi vienaip ar kitaip, mąsto vienaip ar kitaip bei elgiasi vienaip ar kitaip.

(Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija)

Gera žinia ta, kad EQ galima ugdyti.

(V. Juškienė)

 

Socialinis emocinis ugdymas (SEU) – tai procesas, per kurį vaikai ir suaugusieji įgyja ir mokosi efektyviai naudoti žinias, gebėjimus ir įgūdžius bei vertybines nuostatas, reikalingas norint:

 • pažinti ir valdyti savo emocijas;
 • išsikelti teigiamus tikslus ir jų siekti;
 • jausti ir rodyti rūpestį kitais (empatija);
 • kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius;
 • priimti atsakingus sprendimus (CASEL, 2019)

 

SEU tikslas – padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime, puoselėti darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

(Casel, 2019, LVJC projekto „Learning to Be“ priemonė)

Vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais (patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417) gimnazija, planuodama ugdymo turinio įgyvendinimą, kiekvienam mokiniui sudaro sąlygas dalyvauti socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje.

Gimnazijoje nuo 2016 m. įgyvendinama nuosekli, ilgalaikė socialines ir emocines kompetencijas ugdanti LIONS QUEST „Raktai į sėkmę” programa, kuri ugdo 5 esmines mokinių emocines ir socialines kompetencijas (SEK):

 

 

 

1 paveikslas. Penkios socialinių ir emocinių kompetencijų sritys, CASEL

Šaltinis:

 Metodinis rinkinys. Socialinių ir emocinių įgūdžių  ugdymui ir vertinimui mokyklose


 

Gimnazijoje sudarytos ir veikia:

 • Socialinio emocinio ugdymo (SEU) konsultantų komanda (Dir. Įsak. Nr. V-111, 2020-11-12) (etikos mokytoja, SEU gimnazijoje koordinatorė Dovilė Gulbinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė, psichologė Jolita Krūmienė, klasės vadovė, muzikos mokytoja Vaiva Malinauskaitė, anglų kalbos mokytoja, klasės vadovė Jurga Skinulienė).
 • Vaiko asmenybės ūgties koncepcijos įgyvendinimo grupė (Jurgita Ribikauskienė anglų kalbos mokytoja, socialinės pilietinės veiklos koordinatorė, Jūratė Burneikienė, technologijų mokytoja, 4c klasės vadovė, Jūratė Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Dovilė Gulbinskienė, etikos mokytoja, karjeros konsultantė, SEU koordinatorė, Bela Jokubaitienė, socialinė pedagogė, Jolita Krūmienė, psichologė, Vaiva Malinauskaitė, muzikos mokytoja, 2d klasės vadovė, pažintinės kultūrinės veiklos koordinatorė, Daiva Railienė, informacinių technologijų mokytoja, 1c klasės vadovė, Jurga Skinulienė, anglų kalbos mokytoja, 4a klasės vadovė, Aušra Stonytė – Margienė, pilietiškumo pagrindų mokytoja, 4d klasės vadovė, metodinės tarybos pirmininkė, Jolita Šlivinskienė, dailės mokytoja, 3c klasės vadovė).

 


„Mokslininkai teigia, kad socialinis ir emocinis ugdymas akivaizdžiai susijęs ir su akademiniais mokinių pasiekimais. Mokiniams, kurie geba valdyti savo emocijas, lengviau susikoncentruoja, pozityviau elgiasi klasėje, patiria mažiau neigiamų išgyvenimų dėl to pagerėja akademiniai pasiekimai.

Santykiai yra mokymosi pagrindas; emocijos turi įtakos tam, kaip ir ko mokomės. SEU gerina mokyklos lankomumą, stiprina priklausymo mokyklai jausmą. Kai mokyklos nariai jaučiasi saugūs, vertingi, vertinami ir gerbiami, padidėja ir mokymosi efektyvumas.”

dr. Daiva Šukytė,  Socialinis ir emocinis ugdymas, 2016.

 


Nuoseklus SEU diegimo planas gimnazijoje

Kvalifikacijos kėlimo kursai:

 1. „Minkštieji įgūdžiai stipriems mokytojams“
 2.  „Emocinis intelektas ir koučingo įgūdžiai mokytojams bei kitiems mokyklos ir suaugusiųjų švietimo darbuotojams“ 
 3. „Elektroninis vertinimas: mokymosi vertinimas/vertinimas mokymuisi naudojant skaitmeninius įrankius“

Vertinimas

Emocinis intelektas

Minkštieji įgūdžiai

Užsiėmimai tėvams

Mokymosi tarnaujant projektai

Gimnazistų diskusija EQ – AR TAU TAI SVARBU

Mokomės ne tik mes, bet ir iš mūsų | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija (salkauskis.lt)

 


Literatūra ir interneto puslapiai:

 1. Šukytė D., Socialinis ir emocinis ugdymas. Klaipėda: UAB “Baltic Printing House”, 2016.
 2. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planais (Patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417) https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/pagrindinis/2019-2021%20m_m_%20Pagrindinio%20ir%20vidurinio%20ugdymo%20programų%20%20BUP.pdf
 3. Programa Dramblys.lt Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas: mokymų vadovas. Vilnius: VšĮ Pozityvaus ugdymo institutas, 2016.
 4. Goleman D. Emocinis intelektas. Vilnius: Presvika, 2001.
 5. http://lions-quest.lt
 6. http://www.seuinstitutas.lt
 7. http://www.dramblys.lt
 8. https://lvjc.lt
 9. Metodinis rinkinys:socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui ir vertinimui mokyklose (projekto “Learning to be” priemonė)
 10. Neale S., Spencer-Arnell L., Wilson L., Emocinis intelektas ir ugdymas. Verslo žinios, 2010
 11. David S., Emocinis lankstumas: kaip geriau suprasti savo emocijas ir išmokti jas priimti. Vilnius: Alma littera, 2018.
 12. Laimės dienoraštis 365 žingsniai į sąmoningesnį ir džiaugsmingesnį gyvenimą. Vilnius: Žmogaus studijų centras, 2017
 13. David D., Burns M.D., Geros nuotaikos vadovas nauja emocijų terapija. Vilnius: Žmogaus studijų centras, 2017

Kas yra socialinės ir emocinės kompetencijos >>

Ateities įgūdžiai 2025 >>

Kodėl šuo mane supranta, o tu ne? >>

Kaip atsiranda emocijos ir veikia mūsų kūną? >>

Lions Quest (Raktai į sėkmę) programa ugdo 5 esmines mokinių emocines ir socialines kompetencijas >>

Kaip valdyti emocijas >>

EQ struktūra ir kaip vystyti EQ; apie visa tai plačiau vaizdo medžiagoje.

Mokymasis būti: nuoseklus socialinis ir emocinis ugdymas mokyklose>>

Projektinė veikla (ERASMUS+ KA101 projektas  „IQ+EQ=laimės architektūra“) >>

SŠG IŠŠŪKIS „AŠ GALIU“>>

       Projekto logotipo konkursas >>