Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

NŠA informacija ir dokumentai Gimnazijos dokumentai Sklaida Gimnazijos veiklos vertinimas
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA) K ą r e i k i a  ž i n o t i ?


KAIP VEIKTI DIEGIANT ATNAUJINTAS BP?


Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) kasmėnesinė vaizdo konferencija „UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?“ 2021-01-29


Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas


Dokumentai (šalies lygmeniu), susiję su UTA

Darbo grupė atnaujinto ugdymo turinio diegimui gimnazijoje


Atnaujinto ugdymo turinio diegimo gimnazijoje planas


Pasiruošimas AUT diegimui gimnazijoje (pranešimas)


UTA įgyvendinimo gimnazijoje 2022–2023 m. laikaraštis

 

Mokytojo vaidmuo diegiant AUT (pranešimas)


Atnaujintas ugdymo turinys: esminiai darbai ir įžvalgos


Pakeliui į atnaujintą ugdymo(si) turinį

Padėka Stasio Šalkauskio gimnazijai


Sertifikatas


Nominacija

 

https://svcentras.lt/apie-pamoka/