Priėmimas į gimnaziją

Kviečiame mokytis Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje

Prašymai dėl mokymosi kitais mokslo metais mūsų gimnazijoje kovo 16-27 dienomis priimami tik el. paštu: gimnazija@salkauskis.lt
Informacija teikiama tel. +37065259221

Prašymai į naujai formuojamas gimnazijos I ir III klases priimami vadovaujantis:

Pirmumo teise į preliminarų priimamųjų sąrašą įtraukiami vaikai (mokiniai), kurie:

  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmenys, nurodę mokykloms skirtingus gyvenamosios vietos adresus, mokyklos prašymu turi pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
  • mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

Asmenys, turintys galimybę patekti pirmumo teise į preliminarųjį mokinių sąrašą, bet nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės ir yra priimami į laisvas vietas.

Priėmimo į I klasę prašymas

Priėmimo į III klasę prašymas

Prašymai (priimamas tik popierinis variantas) mokytis gimnazijoje 2020-2021 m. m. priimami 210 arba 212 kabinete kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 17 val.

Pateikiant prašymą dėl mokymosi mokykloje kartu pateikiamas:

  • mokinio asmens dokumentas;
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimas (bus priimamas pasibaigus mokslo metams t. y. po 2020 m. birželio 24 d.)

Teirautis tel. 8 41 430993, el. paštu jurate.butkuviene@salkauskis.lt


Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisija, patvirtinta 2020-02-06 direktoriaus įsakymu Nr. V-16,

Komisijos pirmininkė – Jūratė Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Bogušienė Aušra, mokytoja,

Dzidolikienė Lolita, mokytoja,

Gulbinskienė Dovilė, mokytoja, karjeros konsultantė,

Jokubaitienė Bela, socialinė pedagogė,

Railienė Daiva, mokytoja,

Vaidinauskienė Albina, mokytoja.

 

Mokinių priėmimo į Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas


Laisvos vietos 2019-2020 m. m.

  • 1 kl. – laisvų vietų nėra
  • 2 kl. – laisvų vietų nėra
  • 3 kl. – laisvų vietų nėra
  • 4 kl. – laisvų vietų nėra

Informacija pateikta 2019-07-05


Bendradarbiavimo sutartys: