Priėmimas į gimnaziją

Virtualus turas po gimnaziją

Veiklos gimnazijoje (video)

Informacija teikiama tel. +37065259221 ir elektroniniu paštu jurate.butkuviene@salkauskis.lt

Priėmimas į I gimnazijos klases 2022-2023 m. m. pradedamas 2022 kovo 1 d. 8.00 val.

Prašymai teikiami per elektroninę sistemą (rinktis REGISTRACIJA) Prašymo pateikimas

Neturint galimybės pasinaudoti internetu, tai bus galima padaryti gimnazijoje. Renata Butkuvienė, sekretorė-referentė, atsakinga už elektroninės prašymų registravimo sistemos duomenų tvarkymą (8.00-12.00, 12.45-16.30 (V-į iki 15.45)).

Daugiau informacijos ir mokomieji filmukai, kaip pateikti prašymą https://www.siauliai.lt/lt/news/view/nuo-kovo-1-osios-prasideda-priemimas-i-siauliu-bendrojo-ugdymo-mokyklas

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis

Teikiant prašymą būtina pasirinkti vieną iš dviejų galimybių: mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją (bendrosios paskirties klases) arba mokyklą (-as) ne pagal aptarnaujamą teritoriją (bendrosios paskirties klases, specializuoto ugdymo krypties klases). Renkantis mokyklą ne pagal aptarnaujamą teritoriją prašyme galima nurodyti ne daugiau kaip dvi mokyklas.

Priimtieji į gimnaziją mokiniai 2022 m. birželio 28, 29 d. nuo 8 iki 16.45 val. turi į gimnaziją (209 kab.) atnešti 8 kl. arba 10 kl baigimo pažymėjimo originalą ir tuomet galės pasirinkti mokytis inžinerinėje klasėje (būsimi pirmokai).


Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (nuo 2022-03-01)

Gimnazijos aptarnaujama teritorija priimant mokinius į gimnaziją (nuo 2022-03-01)

Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija:

Jūratė Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė.

Renata Butkuvienė, sekretorė-referentė, atsakinga už elektroninės prašymų registravimo sistemos duomenų tvarkymą,

Margarita Gudeikienė, anglų k. mokytoja,

Sigita Labanauskienė, lietuvių k. mokytoja,

Žaneta Sabuckienė, anglų k. mokytoja,

Jolita Šlivinskienė, dailės mokytoja,

Margarita Trakšelienė, rusų k. mokytoja.