Priėmimas į gimnaziją

Kviečiame mokytis Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje

Nuo 2021 m. kovo 1 d. prašymai dėl mokymosi kitais mokslo metais mūsų gimnazijoje  priimami el. paštu gimnazija@salkauskis.lt (skenuotas, fotografuotas ar pasirašytas elektroniniu parašu) arba gimnazijos sekretoriate kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 iki 16.30 val.
Informacija teikiama tel. +37065259221 ir elektroniniu paštu jurate.butkuviene@salkauskis.lt

Prašymo mokytis I klasėje forma

Prašymo mokytis III klasėje forma

Kartu su prašymu būtina pateikti 8 klasės I pusmečio rezultatus.

Atranka į laisvas vietas bus vykdoma pagal 8 klasės I pusmečio įvertinimus.

Apie prašymų pateikimą (priėmimo tvarka)

Laisvos vietos 2021-2022 m. m. (2021-05-20 duomenys)

1 klasė – nėra

2 klasė – nėra

3 klasė  – 8

4 klasė – nėra

Prašome visus, pateikusius prašymą mokytis Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos I klasėje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., pateikti gimnazijos Mokinių priėmimo komisijai 8 klasių baigimo pažymėjimo originalą birželio 28-30 d. nuo 8.30 iki 16.00 val.


PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS

Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija


Bendradarbiavimo sutartys: