Priėmimas į gimnaziją

Kviečiame mokytis Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje

Prašymai į naujai formuojamas gimnazijos I ir III klases priimami vadovaujantis:

  • Šiaulių miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu
  • Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašu

Pirmumo teise į preliminarų priimamųjų sąrašą įtraukiami vaikai (mokiniai), kurie:

  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmenys, nurodę mokykloms skirtingus gyvenamosios vietos adresus, mokyklos prašymu turi pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
  • mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

Asmenys, turintys galimybę patekti pirmumo teise į preliminarųjį mokinių sąrašą, bet nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės ir yra priimami į laisvas vietas.

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

MOKYKLŲ TERITORIJOS

Prašymo forma I klasių mokiniams >>

Prašymo forma III klasių mokiniams >> 

Prašymai mokytis gimnazijoje 2020-2021 m. m. priimami 210 arba 212 kabinete kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 17 val.

Teirautis tel. 8 41 430993, el. paštu jurate.butkuviene@salkauskis.lt


Priėmimo komisija

Mokinių priėmimo į Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas


Laisvos vietos 2019-2020 m. m.

  • 1 kl. – laisvų vietų nėra
  • 2 kl. – laisvų vietų nėra
  • 3 kl. – laisvų vietų nėra
  • 4 kl. – laisvų vietų nėra

Informacija pateikta 2019-07-05


Bendradarbiavimo sutartys: