Priėmimas į gimnaziją

Informacija teikiama tel. +37065259221 ir elektroniniu paštu jurate.butkuviene@salkauskis.lt

Laisvos vietos 2021-2022 m. m. (2021-09-01 duomenys)

1 klasė – nėra

2 klasė – nėra

3 klasė  – nėra

4 klasė – nėra


PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS

Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas

Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija


Bendradarbiavimo sutartys: