Priėmimas į gimnaziją

Virtualus turas po gimnaziją

Veiklos gimnazijoje (video)

Informacija teikiama tel. +37065259221 ir elektroniniu paštu jurate.butkuviene@salkauskis.lt

Priėmimas į I gimnazijos klases 2023-2024 m. m. pradedamas 2023 kovo 1 d. 8.00 val.

Prašymai teikiami per elektroninę sistemą (rinktis REGISTRACIJA) Prašymo pateikimas

Neturint galimybės pasinaudoti internetu, tai bus galima padaryti gimnazijoje. Edita Jankauskienė, sekretorė-referentė, atsakinga už elektroninės prašymų registravimo sistemos duomenų tvarkymą (8.00-12.00, 12.45-16.30 (V-į iki 15.45)).

Daugiau informacijos Šiaulių m. savivaldybės puslapyje

 


Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (nuo 2022-03-01)

Priėmimo į gimnazija tvarkos aprašas

Priėmimo tvarkos pakeitimas (nuo 2023-01-01)

Gimnazijos aptarnaujama teritorija priimant mokinius į gimnaziją (nuo 2022-03-01)

Teritorijų pakeitimas (nuo 2023-01-01)


Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas

Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos II ar IV klasę


Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija:

Jūratė Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė.

Edita Jankauskienė, sekretorė-referentė, atsakinga už elektroninės prašymų registravimo sistemos duomenų tvarkymą,

Jurgita Ribikauskienė, formaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, anglų k. mokytoja,

Silva Maskaliovienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, lietuvių k. mokytoja,

Dovilė Gulbinskienė, karjeros specialistė, etikos mokytoja,