Priėmimas į gimnaziją

Informacija apie priėmimą į gimnazija teikiama tel. +37065259221 ir elektroniniu paštu jurate.butkuviene@salkauskis.lt

Prašymai į I ir III (nesimokiusiems mūsų gimnazijos II klasėje) gimnazijos klasę teikiami per elektroninę sistemą (rinktis REGISTRACIJA) Prašymo pateikimas
Prašymo teikimas prašymų teikimo pradžia prašymų teikimo pabaiga
gyvenat aptarnaujamoje teritorijoje 2024-04-01 2024-04-20
į laisvas vietas 2024-05-01 užpildžius visas klases

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Gimnazijos aptarnaujama teritorija priimant mokinius į gimnaziją

 

Mokinių priėmimo į Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnaziją komisijos darbo reglamentas

Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos II ar IV klasę


Daugiau informacijos Šiaulių m. savivaldybės puslapyje


Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija:

Jūratė Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė.

Edita Jankauskienė, sekretorė-referentė, atsakinga už elektroninės prašymų registravimo sistemos duomenų tvarkymą,

Jurgita Ribikauskienė, formaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, anglų k. mokytoja,

Silva Maskaliovienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, lietuvių k. mokytoja,

Dovilė Gulbinskienė, karjeros specialistė, etikos mokytoja,


Laisvos vietos 2023-2024 m. m.

I klasė – 0

II klasė – 6

III klasė – 7