Lėšos veiklai viešinti

2022 m. nėra numatyta lėšų veiklos viešinimui.