Dokumentai

Pareigybės aprašymas

Bibliotekos nuostatai

Vadovėlių išdavimo tvarka

Bendrosios naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklės

Bibliotekos fondo apskaitos tvarkos aprašas