Administracija

Direktorė Loreta Tamulaitienė

2023 m. lapkričio 15,16 dienomis gimnazijos direktorė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

2023 m. lapkričio 3 d. gimnazijos direktorė atostogaus. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

2023 m. rugsėjo 24 d. – spalio 1d.  gimnazijos direktorė komandiruotėje. Direktorę vaduoja Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Silva Maskaliovienė.

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2023 m. gegužės 23 d. atostogaus. Ją vaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Laikotarpis Vaduoja direktorę
2023-07-03 – 2023-07-21 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė
2023-07-31 – 2023-08-04 Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Silva Maskaliovienė
2023-08-07 – 2023-08-14 Formaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Jurgita Ribikauskienė

Tel. Nr. +37068546982
loreta.tamulaitiene@salkauskis.lt

Direktorės ataskaitos

Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita>> 

Direktoriaus 2019 metų veiklos atskaita>>

Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė

jurate.butkuviene@salkauskis.lt

Neformaliojo švietimo  skyriaus vedėja Silva Maskaliovienė

silva.maskalioviene@salkauskis.lt

Formaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Jurgita Ribikauskienė

jurgita.ribikauskiene@salkauskis.lt