Administracija

Direktorė Loreta Tamulaitienė Direktorė Loreta Tamulaitienė

Tel. Nr. +37068546982
loreta.tamulaitiene@salkauskis.lt

Išsilavinimas

ISM   2012-2014 Švietimo vadybos krypties, Švietimo lyderystės vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis 2014 m. Nr.000847
VPU   2002-2004 Edukologijos bakalauras, etikos mokytoja, 2004 m.Nr.17303
VVPI  1983-1987 Lietuvių k. ir literatūros mokytojo, 1987m. Nr. 096535

Vadybinė kvalifikacinė kategorija:  pirma

Vadovavimo patirtis: 16 m.

Mokytojo kvalifikacinė kategorija:  lietuvių k. mokyt. metodininkė, etikos vyr. mokytoja;

Darbo patirtis

2015 – iki  šiol Šiaulių Stasio Šalkaukio gimnazija, direktorė
2010 – 2015 Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla, direktorė
2000 – 2010 Šiaulių Lieporių gimnazija, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių k. ir literatūros, etikos mokytoja
1997 – 2000 Šiaulių Prekybos ir verslo mokykla, Lietuvių k. ir literatūros, etikos mokytoja
1988 – 1997 Šiaulių 13-oji vidurinė mokykla, Lietuvių k. ir literatūros mokytoja
1987 – 1988 Šiaulių 4-oji vidurinė mokykla, Lietuvių k. ir literatūros mokytoja


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė ButkuvienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė

jurate.butkuviene@salkauskis.lt

Išsilavinimas

1995 metais baigė Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakulteto matematikos ir informatikos kursą ir įgijo matematikos, informatikos ir skaičiavimo technikos mokytojo kvalifikaciją

Kvalifikacija

II vadybine kvalifikacinė kategorija
informatikos mokytoja metodininkė

Darbo patirtis

Nuo 2004-09-01 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nuo 1996-08-24 iki 2004-08-31 – informatikos mokytoja;
Nuo 1996-05-01 iki 1997-08-04 – Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinė mokykla, inžinierė – programuotoja.


Ugdymo skyriaus vedėja Roma ButkienėUgdymo skyriaus vedėja Roma Butkienė

roma.butkiene@salkauskis.lt

Išsilavinimas

1987 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę.

Kvalifikacija

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Darbo patirtis

1987-1988 m. Kelmės rajono Tytuvėnų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, klasės auklėtoja.
1988-1996 m. Šiaulių F. Žemaičio (vėliau 2-oji) vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, klasės auklėtoja.
1993-1999 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus inspektorė (vėliau pareigybė pervadinta į specialistė).
1996-2004 m. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, klasės auklėtoja.
2004-2008 m. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė.
2004-2008 m. Šiaulių S. Šalkauskio vidurinė mokyklos (vėliau gimnazijos) lietuvių kalbos mokytoja.
2008 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja.
Nuo 2008 m. Šiaulių S. Šalkauskio gimnazijos Kalbų ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja.


Ugdymo skyriaus vedėja Laima GiedraitienėUgdymo skyriaus vedėja Laima Giedraitienė

laima.giedraitiene@salkauskis.lt

Išsilavinimas

1977 m. baigiau Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą, įgijau matematikos mokytojos specialybę.

Pedagoginė kvalifikacija

Matematikos mokytoja metodininkė;
II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Darbo patirtis

Nuo 1977 m. rugpjūčio 25d. –Radviliškio raj. Sidabravo vidurinės mokyklos matematikos mokytoja;
Nuo 1986 m. rugpjūčio 31d. – Šiaulių miesto J. Janonio gimnazijos matematikos mokytoja;
Nuo 1999 m. rugsėjo 1d.- Šiaulių miesto S. Šalkauskio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nuo 2007m. rugsėjo1d. – Šiaulių miesto S. Šalkauskio gimnazijos matematikos ir gamtos mokslų, technologijų ir menų, kūno kultūros ugdymo  skyriaus vedėja.


Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena KiltanavičienėNeformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė

irena.kiltanaviciene@salkauskis.lt

Išsilavinimas

1979 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

Pedagoginė kvalifikacija

Pradinių klasių mokytojas metodininkas.
II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Darbo patirtis

Nuo 1979 m. rugpjūčio 25d. -Šiaulių VII vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
Nuo 2007-08-31d. – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuo 2008m. rugsėjo 1d.- neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja