Administracija

Direktorė Loreta Tamulaitienė

 

Tel. Nr. +37068546982
loreta.tamulaitiene@salkauskis.lt

Direktorės ataskaitos

Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita>> 

Direktoriaus 2019 metų veiklos atskaita>>

Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita (projektas)


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė

jurate.butkuviene@salkauskis.lt

Neformaliojo švietimo  skyriaus vedėja Silva Maskaliovienė

silva.maskalioviene@salkauskis.lt

Formaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Jurgita Ribikauskienė

jurgita.ribikauskiene@salkauskis.lt