Konsultavimasis su visuomene

Šiuo metu konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais nevyksta.