Ugdymo planas ir tvarkaraštis

Ugdymo planas 2021-2022 m. m.

Kultūrinės-pažintinės veiklos organizavimas

Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 2 pusmetis

Konsultacijų tvarkaraštis