Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Janina Skurvydienė,

128 kab.
Darbo laikas:
I, III, V
El.paštas  janina.skurvydiene@sveikatos-biuras.lt

Mob.tel nr. 867250628

Funkcijos:

 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams,  mokiniams, jų tėvams ( globėjams ) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių išsaugojimo  ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida ( mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • mokyklos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio lavinimo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei;
 • dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • informacijos Visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
 • visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje;
 • mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.