Asmens duomenų apsauga

Stasio Šalkauskio gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės