Biblioteka – informacinis centras

Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais.“

Justinas Marcinkevičius

Bibliotekos vedėja – Regina Žemeckienė

Skaitytojai aptarnaujami:

I-IV 8.00-16.30
V    8.00-14.30

Paskutinis kiekvieno mėnesio penktadienis – TVARKOS DIENA. Skaitytojai neaptarnaujami!
(Pagal bibliotekos-informacinio centro fondo apskaitos tvarkos aprašo 35 punktą)

Šeštadieniais ir sekmadieniais NEDIRBA.

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

  • Informacija – ji visa aplink tave. ŽIŪRĖK! KLAUSYKIS! MOKYKIS!
  • Labai svarbu – elgesys. Biblioteka skirta visiems. Todėl išsaugokite ją ir kitoms kartoms.
  • Knygas grąžinkite laiku.
  • Taisyklės sugalvotos tam, kad jų LAIKYTŲSI, o ne LAUŽYTŲ.
  • Rūpestingai saugokite visas paimtas knygas ir elektroninius išteklius.
  • Per vėlai grąžinę knygas – mokėsite baudą!!!
  • Skaitykite mėgaudamiesi – tai iš tiesų didelis M A L O N U M AS!

Sukurtas virtualus Edukacinių veiklų gidas, orientuotas į Šiaulių miesto švietimo įstaigas, kaip pagalba skatinanti mokinių užimtumą mokantis nuotoliniu būdu ir kartu didinantis bibliotekos paslaugų prieinamumą nuotoliniu būdu. Pasinaudokite juo.