Biblioteka – informacinis centras

„Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačiųširdies labirintais.“

Justinas Marcinkevičius


Bibliotekos vedėja – Regina Žemeckienė

Bibliotekininkė – Gražina Laurutienė

Skaitytojai aptarnaujami:

I-IV 8.00-16.00
V 8.00-15.00

Paskutinis kiekvieno mėnesio penktadienis – TVARKOS DIENA. Skaitytojai neaptarnaujami!
(Pagal bibliotekos-informacinio centro fondo apskaitos tvarkos aprašo 35 punktą)

Šeštadieniais ir sekmadieniais NEDIRBA.

Bibliotekos – informacinio centro veiklos programa 2015-2016 m.m.


NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

  • Informacija – ji visa aplink tave. ŽIŪRĖK! KLAUSYKIS! MOKYKIS!
  • Labai svarbu – elgesys. Biblioteka skirta visiems. Todėl išsaugokite ją ir kitoms kartoms.
  • Knygas grąžinkite laiku.
  • Pasibaigus pamokoms, eikite į biblioteką. Ji dirba iki 16.00.
  • Taisyklės sugalvotos tam, kad jų LAIKYTŲSI, o ne LAUŽYTŲ.
  • Dirbti reikia TYLIAI – juk aplinkui MOKOMASI!!!
  • Rūpestingai saugokite visas paimtas knygas ir elektroninius išteklius.
  • Per vėlai grąžinę knygas – mokėsite baudą!!!
  • Bibliotekoje ir skaitykloje nevalgykite ir negerkite. Tai galite padaryti gimnazijos valgykloje.
  • Skaitykite mėgaudamiesi – tai iš tiesų didelis M A L O N U M A S!