Socialinių kompetencijų ugdymas

Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelis pradėtas taikyti mūsų gimnazijoje 2015 – 2016 m. m.

2020 – 2021 m. m. kiekvienas gimnazistas per mokslo metus privalo dalyvauti socialinėje – pilietinėje veikloje.  Kiekviena veikla yra planuojama, fiksuojama, reflektuojama „Asmenybės ūgties dienoraštyje“ (AŪD). Veiklas mokinys gali atlikti pasitelkiant Šiaulių miesto socialinių partnerių tinklą. Veiklos yra fiksuojamos Veiklos kalendoriuje.

 

  • I – II klasės mokinys privalo įvykdyti ne mažiau kaip 12 val. trukmės socialinę –pilietinę veiklą. Mokinys privalo bent 4 val. dalyvauti skirtingos socialinės – pilietinės krypties veiklose (4 val. – kūrybiškumo; 4 val. – veikimo; 4 val. – pagalbos). Iš jų 1 val. privaloma atlikti prisidedant prie gimnazijos gerovės. Taip pat 1 val. privaloma skirti profesiniam veiklinimui (kryptis – „veikimas“).
  • III – IV klasės mokinys privalo įvykdyti ne mažiau kaip 9 val. trukmės socialinę – pilietinę veiklą. Mokinys privalo bent 1 val. dalyvauti skirtingos socialinės – pilietinės krypties veiklose (1 val. – kūrybiškumo; 1 val. – veikimo; 1 val. – pagalbos). 6 socialinio – pilietinio ugdymo valandų kryptis mokinys pasirenka laisvai, tačiau privalo atlikti tarnystės bendruomenei projektą (III-iokai – kartu su miesto socialiniais partneriais; IV-okai – gimnazijoje (veikla susijusi su kūno, proto, dvasios ar kūrybiškumo lavinimu). 1 val. privaloma skirti profesiniam veiklinimui (kryptis – „veikimas“).

SKU koordinatorė – mokytoja Jurgita Ribikauskienė (116 kab.).

 

Socialiniai partneriai>>

ŠIAULIŲ MIESTO VAIKO ASMENYBĖS ŪGTIES KONCEPCIJA