Socialinių kompetencijų ugdymas

Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelis pradėtas taikyti 2015 – 2016 m.m. Kiekvienas mokinys (I-II klasė) per mokslo metus privalo įvykdyti ne mažiau kaip 12 val. trukmės socialinę pilietinę veiklą. Mokinys privalo bent 4 val. dalyvauti skirtingos socialinės krypties veiklose.  III klasės mokinys privalo įvykdyti ne mažiau 9 val. socialinę pilietinę veiklą. Kiekviena veikla yra planuojama, fiksuojama, reflektuojama. Veiklas mokinys gali atlikti pas socialinius partnerius. Veiklos yra fiksuojamos Veiklos kalendoriuje.

SKU koordinatorė – mokytoja Jurgita Ribikauskienė (116 kab.).

Socialiniai partneriai>>

ŠIAULIŲ MIESTO VAIKO ASMENYBĖS ŪGTIES KONCEPCIJA