Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas

Mažos vertės pirkimų planas 2020 m. 

Mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas 2020 m.