Ugdymo proceso organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ IR STRUKTŪRA

 

  1. Mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d. ir baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
III 2024-06-12* 185
III 2024-06-12* 180
IV 2024-06-04 170

*trumpėja pagal ugdymo plano 26 punktą.

** trumpėja pagal ugdymo plano 27 punktą.

  1. Gimnazija dirba pusmečiais:
    • pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.
    • antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 12 d. (III kl. – birželio 12 d., IV kl. – birželio 4 d.)
  2. Pamokos pradedamos 8.00 val.
  3. Mokinių atostogos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05
Vasaros (I–II kl.) 2024-06-27 2024-08-31
Vasaros (III kl.) 2024-06-19 2024-08-31
Vasaros (IV kl.) Pasibaigus brandos egzaminų sesijai 2024-08-31

Svarbiausių planuojamų organizuoti ugdymo veiklų išdėstymas pagal laiką – ugdymo proceso organizavimo kalendorius:

Klasė Veikla Dalykai Data
I Susipažinimas su S. Šalkauskio ugdymo filosofija Visi 2023 m. rugsėjo 4–15 d.
Integruoto turinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo veikla. Užsiėmimus organizuoja Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė Visi 2023 m. rugsėjo 6–8 d. (1a ir 1 d kl.), rugsėjo 13–15 d.(1b ir 1 c kl.), rugsėjo 20–22 d. (1 m kl.).
Diagnostiniai testai Lietuvių kalba ir literatūra, matematika, užsienio kalba, istorija, geografija, fizika, chemija, biologija 2023 m. rugsėjo 11–29 d.
Patyriminio ugdymo veiklos Užsienio kalbos 2023 m. rugsėjo 23 d.
Patyriminio ugdymo veiklos Lietuvių kalba ir literatūra, menai, technologijos 2023 m. lapkričio 11 d.
Patyriminio ugdymo veiklos Matematika ir IT 2024 m. vasario 10 d.
Patyriminio ugdymo veiklos Gamtos ir socialinių mokslų 2024 m. kovo 16 d.
Olimpinė diena Fizinis ugdymas 2024 m. birželio 8 d.
II Dalykinių projektų pasirinkimas Visi 2023 m. rugsėjo 4 d.
Patyriminio ugdymo veiklos Užsienio kalbos 2023 m. rugsėjo 23 d.
Patyriminio ugdymo veiklos Lietuvių kalba ir literatūra, menai, technologijos 2023 m. lapkričio 11 d.
Patyriminio ugdymo veiklos Matematika ir IT 2024 m. vasario 10 d.
Patyriminio ugdymo veiklos Gamtos ir socialinių mokslų 2024 m. kovo 16 d.
Olimpinė diena Fizinis ugdymas 2024 m. birželio 8 d.
PUPP lietuvių kalba ir literatūra žodžiu Lietuvių kalba ir literatūra 2024 m. sausio 1 d. – gegužės 16 d.
PUPP lietuvių kalba ir literatūra raštu Lietuvių kalba ir literatūra 2024 m. gegužės 8–9 d.
PUPP matematika Matematika 2024 m. gegužės 13–14 d.
Dalykinių projektų pristatymas Visi 2024 m. birželio 3–7 d.
III Tarpiniai patikrinimai Lietuvių kalba ir literatūra, matematika, anglų kalba, istorija, geografija, fizika, chemija, biologija, ekonomika ir verslumas, informatika 2024 m. kovo – balandžio mėn.
Mokymosi tarnaujant projektų partnerių paieška Visi 2023 m. rugsėjo 4–22 d.
Patyriminio ugdymo veiklos Karjeros ugdymas 2024 m. kovo 16 d.
Olimpinė diena Fizinis ugdymas 2024 m. birželio 8 d.
Mokymosi tarnaujant projektų pristatymas Visi 2024 m. birželio 3–7 d.
IV Mokymosi tarnaujant projektų komandų formavimas ir veiklų numatymas Visi 2023 m. rugsėjo 4–22 d.
Menų ir technologijų MBE Dailė, muzika, grafinis dizainas, technologijos 2023 m. spalio 2 d. – 2024 m. gegužės 13 d.
Brandos egzaminai Lietuvių kalba ir literatūra, matematika, anglų kalba, istorija, geografija, fizika, chemija, biologija, informacinės technologijos 2024 m. balandžio – birželio mėn.
Mokymosi tarnaujant projekto – Šimtadienio spektaklio pristatymas Visi 2024 m. kovo 8 d.
Mokymosi tarnaujant projektų pristatymas Visi 2024gegužės 13–24 d.

Lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos aprašas

PAGALBOS TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS, NEPASIEKUSIEMS PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGMENS DALYVAUJANT PASIEKIMŲ PATIKRINIMUOSE, TVARKOS APRAŠAS