Ugdymo proceso organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  1. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atos­togoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d. ir baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
III 2022-06-23 185
III 2022-06-16 180
IV 2022-05-26 165
  1. Gimnazija dirba pusmečiais:
    • pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.
    • antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 23 d. (IV kl. – gegužės 26 d.)
  2. Pamokos pradedamos 8.00 val.
  3. Mokinių atostogos:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03 2021-11-05
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07
Žiemos 2022-02-14 2022-02-18
Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22
Vasaros (I-II kl.) 2022-06-27 2022-08-31
Vasaros (III kl.) 2022-06-17 2022-08-31
Vasaros (IV kl.) Pasibaigus brandos egzaminų sesijai 2022-08-31

Gimnazijos IV klasių mokiniams, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.