Ugdymo proceso organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d. ir baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
IIII 2021-06-23 185
IV 2021-05-24 163

 

  1. Gimnazija dirba pusmečiais:
    • pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.
    • antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 23 d. (IV kl. – gegužės 24 d.)
  2. Pamokos pradedamos 8.00 val.
  3. Mokinių atostogos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05
Žiemos 2021-02-17 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros (I-III kl.) 2021-06-25 2021-08-31
Vasaros (IV kl.) Pasibaigus brandos egzaminų sesijai 2021-08-31

Gimnazijos IV klasių mokiniams, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.