Ugdymo proceso organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d. ir baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
IIII 2020-06-23 185
IV 2020-05-22 163

 

  1. Gimnazija dirba pusmečiais:
    • pirmas pusmetis: rugsėjo 2 d. – sausio 31 d.
    • antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 23 d. (IV kl. – gegužės 22 d.)
  2. Pamokos pradedamos 8.00 val.
  3. Mokinių atostogos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2019-10-28 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17
Vasaros (I-III kl.) 2020-06-25 2020-08-31
Vasaros (IV kl.) Pasibaigus brandos egzaminų sesijai 2020-08-31

Gimnazijos IV klasių mokiniams, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.