Ugdymo proceso organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  1. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atos­togoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d. ir baigiamas atitinkamai:

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
III 2023-06-22 185
III 2023-06-15 180
IV 2023-06-01 170
  1. Gimnazija dirba pusmečiais:
    • pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.
    • antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 22 d. ( III kl. – birželio 15 d., IV kl. – birželio 1 d.)
  2. Pamokos pradedamos 8.00 val.
  3. Mokinių atostogos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06
Žiemos 2023-02-13 2023-02-17
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14
Vasaros (I-II kl.) 2023-06-23 2023-08-31
Vasaros (III kl.) 2023-06-16 2023-08-31
Vasaros (IV kl.) Pasibaigus brandos egzaminų sesijai 2023-08-31

Gimnazijos IV klasių mokiniams, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS