Projektai

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

TŪM trumpas aprašymas

TŪM veiklos gimnazijoje

 


2023-2024 m. m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

2023-2024 m. m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

 1. Projektas „TEAM (mokyk, patirk, pritaikyk, motyvuok)“, finansuotas ERASMUS+ KA121-SCH programos (mobilumas mokymosi tikslais).

Projekto tikslas – pasirengti patyriminio ugdymo gimnazijoje modelį ir užtikrinti jo tvarumą. Darbo stebėjimo ir kitų mobilumų metu perimta užsienio šalių patirtis padės organizuoti paveikų patyriminį ugdymą, kursuose įgytos žinios suteiks galimybę pagilinti žinias kaip skatinti įvairios motyvacijos mokinius aktyviai dalyvauti patyriminėse veiklose, o grupinių mokinių mobilumų metu projekte dalyvaujantys mokiniai turės galimybę stebėti kaip jų bendraamžiai užsieniečiai mokosi mokykloje ir už mokyklos bei turės galimybę kartu vykdyti praktines veiklas. Projekto dalyviai, skatinami mokytojų, kurs radijo laidas, dalyvaus ne tik Eko žygyje stiprindami savo fizinę sveikatą, bet ir kitose patyriminėse – tiriamosiose veiklose, atliks dalykinius ar mokymosi tarnaujant projektus, skatinančius tvarumą. Tai suteiks galimybę patobulinti asmenines ir bendrąsias kompetencijas, pagilinti dalykines žinias, pakelti motyvaciją bei siekti aukštesnių akademinių rezultatų. Visomis projekto veiklomis siekiame efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS.

Projekto trukmė: 2022-09-01 – 2024-02-29.

Projekto partneriai:

 • mokinių mobilumai: IES Rio Duero mokykla, Ispanija ir Emel-Mustafa Usakli Anadolu Lisesi mokykla, Turkija;
 • darbo stebėjimas: IES Ataúlfo Argenta mokykla, Ispanija.

Projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Žaneta Sabuckienė.

Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 1. Projektas „you’R Nature you’R Future“, finansuotas ERASMUS+ KA220-SCH programos (bendravimo partnerysčių).

Projekto tikslas: prisidėti prie tvaraus vystymosi, klimato kaitos pasekmių mažinimo bei propaguoti žaliosios ekonomikos politiką ir Europos vertybes. Bendradarbiavimo partnerysčių idėja – skatinti moksleivių suvokimą apie aplinkosaugos problemas, įtraukti juos į veiklas, kuriose projekto dalyviai tirs ir ieškos atsakymų kaip puoselėti savo miestą, mažinti vartotojiškumą bei tapti savo aplinkos kūrėjais, o ne griovėjais. Mobilumų metu projekte dalyvaujantys mokiniai atliks skirtingas užduotis.

Suplanuotos veiklos vyks Lietuvoje, Graikijoje, Turkijoje, Rumunijoje ir Italijoje. Projekto mobilumuose dalyvaus 4 administracijos atstovai, 4 mokytojai ir 16 gimnazistų.

Projekto partneriai: 

 • Istituto Istruzione Superiore „Raffaello“ Urbino, Italija (projekto koordinatorius);
 • Liceul „Voltaire“ Craiova, Rumunija;
 • 5th Lyceum of Volos, Volos, Graikija;
 • Elazığ Anadolu Lisesi, Elazığ, Turkija;
 • FORTES Impresa Sociale Srl, Vicenza, Italija.

Projekto trukmė: 2022-11-06 – 2025-07-05.

Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Margarita Gudeikienė.

Projekto veikla  finansuojama remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis.

 

 1. eTwinning tarptautinis projektas „La Vita Lenta“ („Lėtas gyvenimas“).

Projekto tikslas: ne tik susipažinti su „Cittaslow“ („lėtasis miestas“) filosofija, kuri skatina apgalvotą, neskubų gyvenimo ritmą, bendruomeniškumą, kur siekiama konkrečių tikslų gerinant gyvenimo kokybę ir mokantis įvertinti savo pasiekimus, bet ir kelti gimnazistų sąmoningumą, skatinti sveiką gyvenseną ir tvarias praktikas,  gerinančias fizinę, emocinę ir psichinę gerovę. Taip pat vykdant projekto veiklas, gimnazistai ugdysis kūrybiškumo, bendradarbiavimo, bendravimo, pažinimo, pilietiškumo kompetencijas, lavins kritinį mąstymą, tobulins savo skaitmeninius įgūdžius naudojant WEB3 įrankius bei užsienio kalbų žinias tarptautinėse bendraamžių grupėse, mokysis atsakomybės.

Projekto partneriai: Turkija (koordinatoriai), Italija, Rumunija, Lenkija.

Projekto trukmė: 2023 m. spalio mėn. – 2024 m. gegužės mėn.

Projekto koordinatorė: anglų k. mokytoja Jurgita Ribikauskienė

2022-2023 m. m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

1.Projektas „TEAM (mokyk, patirk, pritaikyk, motyvuok)“, finansuotas ERASMUS+ KA121-SCH programos (mobilumas mokymosi tikslais).

Projekto tikslas – pasirengti patyriminio ugdymo gimnazijoje modelį ir užtikrinti jo tvarumą. Darbo stebėjimo ir kitų mobilumų metu perimta užsienio šalių patirtis padės organizuoti paveikų patyriminį ugdymą, kursuose įgytos žinios suteiks galimybę pagilinti žinias kaip skatinti įvairios motyvacijos mokinius aktyviai dalyvauti patyriminėse veiklose, o grupinių mokinių mobilumų metu projekte dalyvaujantys mokiniai turės galimybę stebėti kaip jų bendraamžiai užsieniečiai mokosi mokykloje ir už mokyklos bei turės galimybę kartu vykdyti praktines veiklas. Projekto dalyviai, skatinami mokytojų, kurs radijo laidas, dalyvaus ne tik Eko žygyje stiprindami savo fizinę sveikatą, bet ir kitose patyriminėse – tiriamosiose veiklose, atliks dalykinius ar mokymosi tarnaujant projektus, skatinančius tvarumą. Tai suteiks galimybę patobulinti asmenines ir bendrąsias kompetencijas, pagilinti dalykines žinias, pakelti motyvaciją bei siekti aukštesnių akademinių rezultatų. Visomis projekto veiklomis siekiame efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS.

Projekto trukmė: 2022-09-01 – 2024-02-29.

Projekto partneriai:

 • mokinių mobilumai: IES Rio Duero mokykla, Ispanija ir Emel-Mustafa Usakli Anadolu Lisesi mokykla, Turkija;
 • darbo stebėjimas: IES Ataúlfo Argenta mokykla, Ispanija.

Projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Žaneta Sabuckienė.

Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 2. Projektas „IQ+EQ=laimės architektūra“, finansuotas ERASMUS+ KA101 programos (mobilumas mokymosi tikslais).

Projekto tikslas: projekto dalyviams įgijus žinių kaip socialinius emocinius įgūdžius galima ugdyti įvairių dalykų pamokose, kaip gali ugdytis patys mokiniai bei kaip tai daryti gali padėti tėvai, pasirengti nuoseklų socialinių emocinių įgūdžių tobulinimo gimnazijoje planą ir kokybiškai jį įgyvendinti I-IV klasėse. Taip pat šis projektas skirtas efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS. Projekto dalyviai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose bei darbo stebėjimo vizite kitose šalyse. Tai suteiks galimybę įgyti naujų žinių ir  kompetencijų socialinių emocinių įgūdžių srityje (SEU), padės pagerinti pamokos kokybę, o tuo pačiu ir mokinių pasiekimus, kas leis ateityje jiems būti sveika ir brandžia asmenybe, kuri atsakingai pasirinktų ir sėkmingai siektų karjeros. Visa informacija apie projektą, vykdytas veiklas, rezultatus, mobilumus bus talpinama gimnazijos internetiniame puslapyje sukurtoje aplinkoje, skirtoje socialiniam emociniam ugdymui.

Projekto partneriai: Santa Maria de la Capilla Maristas mokykla, Chaeno, Andalūzijos regionas, Ispanija.

Projekto trukmė: 2020-09-01 – 2023-02-28.

Projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Jurgita Ribikauskienė

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

3. Projektas „you’R Nature you’R Future“, finansuotas ERASMUS+ KA220-SCH programos (bendravimo partnerysčių).

Projekto tikslas: prisidėti prie tvaraus vystymosi, klimato kaitos pasekmių mažinimo bei propaguoti žaliosios ekonomikos politiką ir Europos vertybes. Bendradarbiavimo partnerysčių idėja – skatinti moksleivių suvokimą apie aplinkosaugos problemas, įtraukti juos į veiklas, kuriose projekto dalyviai tirs ir ieškos atsakymų kaip puoselėti savo miestą, mažinti vartotojiškumą bei tapti savo aplinkos kūrėjais, o ne griovėjais. Mobilumų metu projekte dalyvaujantys mokiniai atliks skirtingas užduotis.

Suplanuotos veiklos vyks Lietuvoje, Graikijoje, Turkijoje, Rumunijoje ir Italijoje. Projekto mobilumuose dalyvaus 4 administracijos atstovai, 4 mokytojai ir 16 gimnazistų.

Projekto partneriai:

 • Istituto Istruzione Superiore „Raffaello“ Urbino, Italija (projekto koordinatorius);
 • Liceul „Voltaire“ Craiova, Rumunija;
 • 5th Lyceum of Volos, Volos, Graikija;
 • Elazığ Anadolu Lisesi, Elazığ, Turkija;
 • FORTES Impresa Sociale Srl, Vicenza, Italija.

Projekto trukmė: 2022-11-06 – 2025-07-05.

Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Margarita Gudeikienė.

Projekto veikla  finansuojama remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis.


2021-2022 m. m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

1. Projektas „IQ+EQ=laimės architektūra“, finansuotas ERASMUS+ KA101 programos (mobilumas mokymosi tikslais).

Projekto tikslas: projekto dalyviams įgijus žinių kaip socialinius emocinius įgūdžius galima ugdyti įvairių dalykų pamokose, kaip gali ugdytis patys mokiniai bei kaip tai daryti gali padėti tėvai, pasirengti nuoseklų socialinių emocinių įgūdžių tobulinimo gimnazijoje planą ir kokybiškai jį įgyvendinti I-IV klasėse. Taip pat šis projektas skirtas efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS.

Projekto trukmė: 2020.09.01-2023.02.28.

Projekto dalyviai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose bei darbo stebėjimo vizite kitose šalyse. Tai suteiks galimybę įgyti naujų žinių ir  kompetencijų socialinių emocinių įgūdžių srityje (SEU), padės pagerinti pamokos kokybę, o tuo pačiu ir mokinių pasiekimus, kas leis ateityje jiems būti sveika ir brandžia asmenybe, kuri atsakingai pasirinktų ir sėkmingai siektų karjeros. Visa informacija apie projektą, vykdytas veiklas, rezultatus, mobilumus bus talpinama gimnazijos internetiniame puslapyje sukurtoje aplinkoje, skirtoje socialiniam emociniam ugdymui.

Šio projekto metu darbo stebėjimo vizito metu mes priimsime naujus partnerius iš Chaeno, Andalūzijos regiono, Ispanijos (Santa Maria de la Capilla Maristas mokykla) bei dalinsimės gerąja patirtimi apie ugdymą(si) mūsų gimnazijoje.

Projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Jurgita Ribikauskienė

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

2.Etwinning tarptautinis projektas „Pasaulis ir muzika“ (“World and Music“)

Projekto tikslas: susipažinti su tradiciniais įvairių šalių muzikos instrumentais, muzikantais, kelti kultūrinį gimnazistų sąmoningumąįtraukiant juos į projekto veiklas, ugdyti kūrybiškumo, bendradarbiavimo, bendravimo, pažinimo bei pilietiškumo kompetencijas,tobulinti jų skaitmeninius įgūdžius naudojant WEB2 įrankius bei užsienio kalbų žinias tarptautinėse bendraamžių grupėse, mokyti atsakomybės.

Projekto trukmė: 2021 m. spalio mėn. – 2022 m. birželio mėn.

Projekto koordinatorės: muzikos mokytoja Vaiva Malinauskaitė, anglų k. mokytoja Jurgita Ribikauskienė


2020-2021 m. m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

1. Projektas „IQ+EQ=laimės architektūra“, finansuotas ERASMUS+ KA101 programos (mobilumas mokymosi tikslais).

Projekto tikslas – projekto dalyviams įgijus žinių kaip socialinius emocinius įgūdžius galima ugdyti įvairių dalykų pamokose, kaip gali ugdytis patys mokiniai bei kaip tai daryti gali padėti tėvai, pasirengti nuoseklų socialinių emocinių įgūdžių tobulinimo gimnazijoje planą ir kokybiškai jį įgyvendinti I-IV klasėse. Taip pat šis projektas skirtas efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS.

Projekto trukmė: 2020.09.01-2022.02.28.

Projekto dalyviai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose bei darbo stebėjimo vizite kitose šalyse. Tai suteiks galimybę įgyti naujų žinių ir  kompetencijų socialinių emocinių įgūdžių srityje (SEU), padės pagerinti pamokos kokybę, o tuo pačiu ir mokinių pasiekimus, kas leis ateityje jiems būti sveika ir brandžia asmenybe, kuri atsakingai pasirinktų ir sėkmingai siektų karjeros. Visa informacija apie projektą, vykdytas veiklas, rezultatus, mobilumus bus talpinama gimnazijos internetiniame puslapyje sukurtoje aplinkoje, skirtoje socialiniam emociniam ugdymui.
Šio projekto metu darbo stebėjimo vizito metu mes priimsime naujus partnerius iš Chaeno, Andalūzijos regiono, Ispanijos (Santa Maria de la Capilla Maristas mokykla) bei dalinsimės gerąja patirtimi apie ugdymą(si) mūsų gimnazijoje.
Projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Jurgita Ribikauskienė
Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

2. Tarptautinio projekto “MET (Maths, Engineering, Technology) inside the class” (“Matematika, inžinerija, technologijos klasėje”), finansuoto pagal  ERASMUS+ KA229 programą – mokyklų mainų partnerystės, veiklos pratęstos 12 mėn. dėl Covid-19 pandemijos.

Projekto trukmė: 2018.09.02-2021.09.02.

Projekto internetinis puslapis: 

https://twinspace.etwinning.net/74454/home

Projektas skirtas gimnazistams, besidomintiems inžinerija, IT, matematika, fizika, technologijomis, besirūpinantiems ekologija. Jo metu mokiniai mokysis programuoti elektronines schemas “Arduino” mikrovaldikliais, kurs 3D modelius ir juos spausdins trimačiu spausdintuvu, tobulins programavimo įgūdžius naudodami  LEGO Mindstorm EV3 robotus, „maketuos ir statys namus“, taupančius energiją ir naudojančius atsinaujinančius išteklius, kurs įvairius daiktus iš jau panaudotų medžiagų ir t.t.

Gimnazijoje kiekvieną antradienį veikia STEM būrelis, į kurį susirenka ne tik projekto dalyviai, bet ir kiti besidomintys technologijomis mokiniai.

Projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Jurgita Ribikauskienė

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


2019-2020 m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

Projektas “MET (math, engineering, technology) inside the class” (Matematika, inžinerija, technologijos klasėje) gavo finansavimą pagal  ERASMUS+ KA229 programą – mokyklų mainų partnerystės.

Projektas skirtas gimnazistams, besidomintiems inžinerija, IT, matematika, fizika, technologijomis, besirūpinantiems ekologija. Jo metu mokiniai mokysis programuoti elektronines schemas “Arduino” mikrovaldikliais, kurs 3D modelius ir juos spausdins trimačiu spausdintuvu, tobulins programavimo įgūdžius naudodami  LEGO Mindstorm EV3 robotus, „maketuos ir statys namus“, taupančius energiją ir naudojančius atsinaujinančius išteklius, kurs įvairius daiktus iš jau panaudotų medžiagų ir t.t.

Gimnazijoje kiekvieną antradienį veikia STEM būrelis, į kurį susirenka ne tik projekto dalyviai, bet ir kiti besidomintys technologijomis mokiniai. Net 18 projekto dalyvių (gimnazistų)  turės galimybę dalyvauti mainuose.

 


2018-2019 m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

Projektas „STEM – ateities PIN kodas“  (ERASMUS+ KA1 programa – mobilumas mokymosi tikslais)

Projekto tikslas – projekto dalyviams pagilinus dalykines kompetencijas, susipažinus su naujais, mokiniams patraukliais, jų kūrybiškumą, saviraišką ir aktyvumą skatinančiais STEM dalykų mokymo būdais, parengti STEM dalykų mokymo gimnazijoje planą ir kokybiškai jį įgyvendinti I-IV klasėse. Taip pat šis projektas skirtas efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS.
Projekto trukmė – 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto dalyviai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo kursuose kitose šalyse ir vykdys suplanuotas veiklas. Visa informacija apie projektą, vykdytas veiklas, rezultatus, mobilumus bus talpinama sukurtame projekto internetiniame puslapyje https://sites.google.com/view/stem-ateitiespinkodas/
Projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Jurgita Ribikauskienė
Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projektas “MET (math, engineering, technology) inside the class” (Matematika, inžinerija, technologijos klasėje) gavo finansavimą pagal  ERASMUS+ KA229 programą – mokyklų mainų partnerystės.

Projektas skirtas gimnazistams, besidomintiems inžinerija, IT, matematika, fizika, technologijomis, besirūpinantiems ekologija. Jo metu mokiniai mokysis programuoti elektronines schemas “Arduino” mikrovaldikliais, kurs 3D modelius ir juos spausdins trimačiu spausdintuvu, tobulins programavimo įgūdžius naudodami  LEGO Mindstorm EV3 robotus, „maketuos ir statys namus“, taupančius energiją ir naudojančius atsinaujinančius išteklius, kurs įvairius daiktus iš jau panaudotų medžiagų ir t.t.

Gimnazijoje kiekvieną antradienį veikia STEM būrelis, į kurį susirenka ne tik projekto dalyviai, bet ir kiti besidomintys technologijomis mokiniai. Net 18 projekto dalyvių (gimnazistų)  turės galimybę dalyvauti mainuose.

Projekto trukmė – 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2020 m. rugsėjo 2 d.

Projekto koordinatoriai – Fatih Anadolu lisesi (Afyonkarahisar, Turkija).

Projekto partneriai – IES ALPAJES (Aranjuez, Ispanija), Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo (Cartaxo, Portugalija), Zespol Szkol w Zychlinie (Zychlin, Lenkija), ISIS VALDARNO (San Giovanni Valdarno, Italija), Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija (Šiauliai, Lietuva).

Projektą mūsų gimnazijoje koordinuoja anglų k. mokytoja Jurgita Ribikauskienė.

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


Šiaulių S. Šalkauskio gimnazija, Kalundborg vidurinė mokykla iš Danijos ir Tohmajärvi vidurinė mokykla iš Suomijos dalyvauja projekte „STEM and worklife“ (STEM ir darbo galimybės)
Projekto koordinatorė gimnazijoje anglų k. mokytoja Jurga Skinulienė.


2017-2018 m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

Tarptautiniai projektai

 1. Nordplus Junior projektas: Šiaulių S. Šalkauskio gimnazija ir Savonlinnan Lyseon Lukio vidurinė mokykla iš Suomijos dalyvauja projekte: Imigrantų integracija Suomijoje ir Lietuvoje. Kaip sumažinti emigraciją iš Lietuvos?
  Projekto koordinatorės gimnazijoje yra ekonomikos mokytoja Neringa Čekanauskienė ir anglų kalbos mokytoja Žaneta Sabuckienė.
 2. Šiaulių S. Šalkauskio gimnazija, Kalundborg vidurinė mokykla iš Danijos ir Tohmajärvi vidurinė mokykla iš Suomijos dalyvauja projekte „STEM and worklife“ (STEM ir darbo galimybės)
  Projekto koordinatorė gimnazijoje anglų k. mokytoja Jurga Skinulienė.

2015-2016 m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

Tarptautiniai projektai

 1. Erasmus+ KA2 streteginės daugiašalės partnerystės projektas „Mokymas su Robotais“ („Teaching with Robots „). Koordinatorius Daiva Railienė

Respublikiniai projektai

 1. Gimnazija yra ESF akademijos narė nuo 2009-09-15. Koordinatorius Petras Grybas.
 2. ŠMM projektas „Drąsinkime ateitį“. Koordinatorius Vaidilutė Jonutienė

2014-2015 m. gimanzijoje įgyvendinami projektai

Tarptautiniai projektai

 1. Comenius daugiašalės partnerystės „Mažiau interneto“ („InernetLess“). Koordinatorius Jurgita Ribikauskienė.
 2. Erasmus+ programos KA1 projektas „Pamoka kitaip“. Koordinatorius Margarita Gudeikienė
 3. NordPlus Junior dvišalės partnerystės projektas ,,Turizmo plėtojimo Švedijoje ir Lietuvoje galimybių apžvalga — kodėl verta aplankyti Trollhättan ir Šiaulių regionus?“ Koordinatorius Jūratė Rimšaitė
 4. Erasmus+ KA2 streteginės daugiašalės partnerystės projektas „Mokymas su Robotais“ („Teaching width Robots „). Koordinatorius Daiva Railienė

Respublikiniai projektai

 1. Aplinkosauginis projektas „TIRIU, KAD ŽINOČIAU, GALĖČIAU, KEISČIAU“ Koordinatorius Laima Giedraitienė
 2. Šiaulių apskrities mokinių pilietinis ir ekologinis ugdymo projektas „Susitinkam po reklamos“.
 3. Gimnazija yra ESF akademijos narė nuo 2009-09-15. Koordinatorius Petras Grybas.
 4. ŠMM projektas „Drąsinkime ateitį“. Koordinatorius Vaidilutė Jonutienė

2013-2014 m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

Tarptautiniai projektai:

 1. Comenius daugiašalės partnerystės „Mažiau interneto“ („InernetLess“). Koordinatorius Jurgita Ribikauskienė.

Respublikiniai projektai

 1. Gimnazija yra ESF akademijos narė nuo 2009-09-15. Koordinatorius Petras Grybas.
 2. ŠMM projektas „Drąsinkime ateitį“. Koordinatorius Vaidilutė Jonutienė

2012-2013 m. gimnazijoje įgyvendinami projektai

Tarptautiniai projektai:

 1. Comenius daugiašalės partnerystės „Padarykime darbą maloniu“ („Make work e@sy“). Koordinatorius Daiva Oss.
 2. NordPlus dvišalės partnerystės ,,Smulkiojo verslo įmonių steigimo Lietuvoje ir Švedijoje galimybių studija. Tradicinė virtuvė paaugliams“. Koordinatorius Jūratė Rimšaitė.

Respublikiniai projektai

 1. Projektas „Kuriame respubliką“. Koordinatorė A. Stonytė – Margienė.
 2. Gimnazija yra ESF akademijos narė nuo 2009-09-15. Koordinatorius Petras Grybas.
 3. ŠMM projektas „Drąsinkime ateitį“. Koordinatorius Vaidilutė Jonutienė
 4. Užsienio kalbos ir dalyko sinergija

Miesto projektai

 1. Sveikatinimo „Sveiki deriniai – naudingi padariniai“. Koordinatorius D. Gulbinskienė
 2. Aplinkosaugos „Mums ne tas pats…“ Koordinatorius L. Giedraitienė

2011-2012 m. įgyvendinami projektai

Tarptautiniai projektai:

 1. Comenius daugiašalės partnerystės„Padarykime darbą maloniu“ („Make work e@sy“). Koordinatorius Daiva Oss.
 2. NordPlus dvišalės partnerystės,,Saulė ir vėjas. Kas dar? Alternatyvūs energijos šaltiniai – jų poveikis aplinkai ir ekonomikai“. Koordinatorius Jūratė Rimšaitė.
 3. Dvišalės partnerystės„Verslo kūrimo galimybės Švedijoje ir Lietuvoje – kultūrinių, istorinių, geografinių, ekonominių ir socialinių veiksnių abiejose šalyse tyrimas“. Koordinatorius Jūratė Rimšaitė.
 4. Comenius asistentas iš Italijos.

Respublikiniai projektai:

 1. Mokykla dalyvauja Mokyklų tobulinimo programos plius projektuose. Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas. Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra.
 2. Sveikatinimo projektas „Sveikatiada“ koordinatorius Irena Kiltanavičienė.
 3. Pilietinių iniciatyvų centro projektas ,,Mokyklos sėkmė – veiksminga mokinių savivalda“. koordinatorius Irena Kiltanavičienė.
 4. Gimnazija yra ESF akademijos narė nuo 2009-09-15. Koordinatorius Petras Grybas.
 5. ŠMM projektas „Drąsinkime ateitį“. Koordinatorius Vaidilutė Jonutienė
 6. BMT3 Koordinatorius Roma Butkienė
 7. Užsienio kalbos ir dalyko sinergija

Miesto projektai:

 1. Sporto „Olimpiečiai tarp mūsų“. Koordinatorius Andra Gutparakienė
 2. Sveikatinimo „Nesuderinamas suderinamumas“. Koordinatorius Jūratė Burneikienė
 3. Aplinkosaugos „Po dešimties metų…“ Koordinatorius Laima Giedraitienė.

2010-2011 m. įgyvendinami projektai

 1. Comenius daugiašalės partnerystės projektas „Išsaugok gamtą ir gyvenk nekenkdamas aplinkai“ (CHAIN –Changing Attitudes to Improve Nature) (koordinatorius J. Skinulienė)
 2. Mokykla dalyvauja Mokyklų tobulinimo programos plius projektuose projektas. Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas. Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra
 3. Gimnazija yra ESF akademijos narė nuo 2009-09-15.
 4. ŠMM projektas „Drąsinkime ateitį“
 5. Rengiamos paraiškos dėl dalyvavimo tarptautiniuose projektuose (ŠMPF)

2009-2010 m. įgyvendinami projektai

 1. Comenius daugiašalės partnerystės projektas „Išsaugok gamtą ir gyvenk nekenkdamas aplinkai“ (CHAIN –Changing Attitudes to Improve Nature) (koordinatorius J. Skinulienė)
 2. Dvišalis tarptautinis mainų projektas su Švedijos mokiniais,,Ilgimės gero šokolado skonio‘‘ (koordinatorius J. Rimšaitė)
 3. Mokykla dalyvauja Mokyklų tobulinimo programos plius projektuose. Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas. Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra
 4. Vaikų socializacijos programos projektas „Naudokis proga!“ (koordinatorius D. Petrošiūtė)
 5. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Tūkstantis žingsnelių!“ (koordinatorius R. Toleikienė)
 6. Aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas „Taupyk ir turėsi“ (koordinatorius L. Giedraitienė)
 7. Gimnazija yra ESF akademijos narė nuo 2009-09-15.
 8. Mainų projektas su Vokietijos Ventorfo gimnazija
 9. ŠMM projektas „Drąsinkime ateitį“

2008-2009 m.m. įgyvendinti projektai

 1. Mokykla teikė paraišką dalyvauti Olweus patyčių prevencijos programoje. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Daugiau informacijos galite rasti
 2. Mokinių veiklumo skatinimo projektas
 3. Mainų projektas su Vokietijos Ventorfo gimnazija
 4. Šiaurės ministrų tarybos remiami projektai su Suomijos ir Švedijos mokiniais
 5. Vaikų socializacijos projektas „Dovanoju Tau“.
 6. ŠMM gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projektas „Į aukštumas“
 7. ŠMM projektas „Drąsinkime ateitį“
 8. Vaikų socializacijos programa „Kartu“
 9. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Ties riba“
 10. Europos sąjungos „Iškritimo“ ir bendrojo švietimo sistemos prevencija Šiaulių miesto švietimo įstaigose“
 11. Mokyklos struktūros tobulinimo 2006-2009 metų programa.
 12. IES
 13. Švietimo informacinių technologijų centro ir European Schoolnet europinis projektas „IClass“.