Gimnazija – Tūkstantmečio mokykla

Gimnazijoje įgyvendinamas projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis.
 Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 22 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja pirmajame programos sraute.
 Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).
 Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
 Projekto finansavimo suma: 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma – 113 376 623,67 Eur.
 Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.
Daugiau informacijos apie projektą: https://salkauskis.lt/veikla/projektai/
Trišaliai pokalbiai
Menas kaip mokslas
Pagalbos mokiniui teikimo projektas