2% GPM parama

Kreipimasis dėl 2% GPM paramos

Mieli paramos gimnazijai  teikėjai,

Kasmet Jūsų skirtos GPM 2% lėšos panaudojamos  ugdymosi aplinkoms  gerinti. 2017m. šios paramos gauta  2745 eurai. Dėkojame, kad remiate gimnaziją, pervesdami 2% gyventojų pajamų mokesčio. Artimiausi mūsų planai – pradėti gimnazijos stadiono atnaujinimo darbus. Tad Jūsų paaukotos lėšos ir bus tam skirtos.  Maloniai prašome ir šiais metais paremti gimnaziją.

Tai galite padaryti dviem būdais:

Prašymą VMI pateikti iki balandžio 30 d.

Rekvizitai:

Paramos gavėjo kodas: 190531418
Paramos gavėjo pavadinimas: ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJA
Adresas: S. Šalkauskio g. 3, 76288, Šiauliai

Dėkojame už paramą,
Direktorė Loreta Tamulaitienė