Darbuotojai

Mokytojai

Mokytojas(a) Dalykas Vadovavimas klasei
Adomaitienė Alma Fizinis ugdymas
Gulbinskienė Dovilė Etika, karjeros planavimas
Dovidaitienė Inga,

Jarkova Inga

Teatras
Bagamulskienė Zita Fizika
Balčiūnienė Daiva Matematika, informacinės technologijos
Bogušienė Aušra Matematika IIIa
Girdvilė Eglė Matematika
Burneikienė Jūratė Technologijos IIc
Butkuvienė Renata Žmogaus sauga
Čekanauskienė Neringa Ekonomika, informacinės technologijos  

 

Dzidolikienė Lolita Matematika IIId
Gėčiauskienė Eugenija Rusų kalba IVa
Gudeikienė Margarita Anglų kalba Ib
Gutparakienė Andra Fizinis ugdymas
Klumbytė Vilma Tikyba
Krukonienė Laima Biologija
Malinauskaitė Vaiva Muzika IVd, IIIc
Plungienė Jūratė Lietuvių kalba
Naimavičienė Eglė Lietuvių kalba IVb
Narmontienė Aušra Chemija
Jucikaitė Raimonda Šokis
Niurkaitė Aurelija Lietuvių kalba
Paškauskas Alvidas Technologijos
Paškūnienė Inga Lietuvių kalba IVc
Pelanskis Saulius Fizika
Baranauskas Deividas Istorija
Misevičiūtė Neringa Informacinės technologijos
Ribikauskienė Jurgita Anglų kalba
Rimšaitė Jūratė Švedų kalba
Sabuckienė Žaneta Anglų k. Id
Skinulienė Jurga Anglų k. IIa
Stapulionis Romas Fizinis ugdymas
Stonytė – Margienė Aušra Pilietiškumo pagrindai, etika IId
Staliorevičienė  Indrė Geografija
Labanauskienė Sigita Lietuvių kalba Ia
Šidlauskienė Lina Vokiečių kalba
Trakšelienė Margarita Rusų kalba IIb
Vaidinauskienė Albina Biologija IIIb
Vaitekutienė Vilma Prancūzų kalba
Veikšaitė Reda Istorija
Šlivinskienė Jolita Dailė Ic
Kučinskaitė Rita Anglų kalba
Maskaliovienė Silva Lietuvių kalba ir literatūra

Pagalbos specialistai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktiniai duomenys
Gitana Kurapkienė Socialinė pedagogė Mob. tel.:  +370 61 67 7102

El. p.:  gitana.kurapkiene@salkauskis.lt

Rasa Jarmolavičienė Specialioji pedagogė rasa.jarmolaviciene@salkauskis.lt
Jolita Krūmienė Psichologė jolita.psichologe@gmail.com
Regina Žemeckienė Bibliotekos – informacinio centro vedėja  regina.zemeckiene@salkauskis.lt 
Laura Petkauskienė Mokytojo padėjėja

Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai

Vardas ir pavardė Pareigos Kontaktiniai duomenys
Judita Čepauskienė Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja El. p. j.cepauskiene@gmail.com
Laima Zaiceva Sekretoriato vedėja Mob. 865259221,

el. p. gimnazija@salkauskis.lt

Edita Jankauskienė Sekretorė-referentė Mob. 865259221,

el. p. edita.jankauskiene@salkauskis.lt

Giedrius Šileikis IKT specialistas El. p. sileikis.giedrius@gmail.com
Judita Čepauskienė Valgyklos vedėja El. p. j.cepauskiene@gmail.com
Dalia Fabricijušienė Virėja
Nijolė Grigaitienė Virėja
Kristina Linkuvienė Budėtoja
Valentinas Jasas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, budėtojas
Rimvydas Butkus Kiemsargis
Lina Laugalytė Valytoja
Nadiežda Oleinikienė Valytoja
Regina Polujanskienė Valytoja
Vanda Povilionienė Valytoja
Augustinas Kanapeckas Kiemsargis
Jūratė Burneikienė Karjeros specialistė
Dovilė Gulbinskienė Karjeros specialistė
Jurgita Ribikauskienė Karjeros specialistė

Pareigybių aprašai