Darbuotojai

Mokytojai

Mokytojas(a) Dalykas Vadovavimas klasei
Adomaitienė Alma Fizinis ugdymas
Gulbinskienė Dovilė Etika, karjeros planavimas
Dovidaitienė Inga,

Jarkova Inga

Teatras
Bagamulskienė Zita Fizika
Balčiūnienė Daiva Matematika, informacinės technologijos
Bogušienė Aušra Matematika IIa
Girdvilė Eglė Matematika
Burneikienė Jūratė Technologijos Ic
Butkuvienė Renata Žmogaus sauga
Čekanauskienė Neringa Ekonomika, informacinės technologijos  

 

Dzidolikienė Lolita Matematika IId
Gėčiauskienė Eugenija Rusų kalba IIa
Gudeikienė Margarita Anglų kalba IVb
Gutparakienė Andra Fizinis ugdymas
Klumbytė Vilma Tikyba
Krukonienė Laima Biologija
Malinauskaitė Vaiva Muzika IIId, IIc
Martinkutė Inga Lietuvių kalba
Naimavičienė Eglė Lietuvių kalba IIIb
Narmontienė Aušra Chemija
Jucikaitė Raimonda Šokis
Niurkaitė Aurelija Lietuvių kalba
Paškauskas Alvidas Technologijos
Paškūnienė Inga Lietuvių kalba IIIc
Pelanskis Saulius Fizika
Baranauskas Deividas Istorija
Misevičiūtė Neringa Informacinės technologijos
Ribikauskienė Jurgita Anglų kalba
Rimšaitė Jūratė Švedų kalba
Sabuckienė Žaneta Anglų k. IVd
Skinulienė Jurga Anglų k. Ia
Stapulionis Romas Fizinis ugdymas
Stonytė – Margienė Aušra Pilietiškumo pagrindai, etika Id
Staliorevičienė  Indrė Geografija
Šileikienė Sigita Lietuvių kalba IVa
Šidlauskienė Lina Vokiečių kalba
Trakšelienė Margarita Rusų kalba Ib
Vaidinauskienė Albina Biologija IIb
Vaitekutienė Vilma Prancūzų kalba
Veikšaitė Reda Istorija
Šlivinskienė Jolita Dailė IVc
Kučinskaitė Rita Anglų kalba

Pagalbos specialistai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktiniai duomenys
Gitana Kurapkienė Socialinė pedagogė Mob. tel.:  +370 61 67 7102

El. p.:  gitana.kurapkiene@salkauskis.lt

Rasa Jarmolavičienė Specialioji pedagogė rasa.jarmolaviciene@salkauskis.lt
Jolita Krūmienė Psichologė jolita.psichologe@gmail.com
Regina Žemeckienė Bibliotekos – informacinio centro vedėja  regina.zemeckiene@salkauskis.lt 
Jolanta Monkevičienė Mokytojo padėjėja

Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai

Vardas ir pavardė Pareigos Kontaktiniai duomenys
Judita Čepauskienė Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja El. p. j.cepauskiene@gmail.com
Laima Zaiceva Sekretoriato vedėja Mob. 865259221,

el. p. gimnazija@salkauskis.lt

Renata Butkuvienė Sekretorė-referentė Mob. 865259221,

el. p. renata.butkuviene@salkauskis.lt

Giedrius Šileikis IKT specialistas El. p. sileikis.giedrius@gmail.com
Judita Čepauskienė Valgyklos vedėja El. p. j.cepauskiene@gmail.com
Dalia Fabricijušienė Virėja
Nijolė Grigaitienė Virėja
Elena Jutkienė Budėtoja
Kristina Linkuvienė Budėtoja
Valentinas Jasas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
Rimantas Butkus Kiemsargis
Lina Laugalytė Valytoja
Nadiežda Oleinikienė Valytoja
Regina Polujanskienė Valytoja
Vanda Povilionienė Valytoja
Augustinas Kanapeckas Kiemsargis
Dovilė Gulbinskienė Profesinio orientavimo konsultantė
Jurgita Ribikauskienė Profesinio orientavimo konsultantė

Pareigybių aprašai