Darbuotojai

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokytojai

Mokytojai

Mokytojas(a) Dalykas Vadovavimas klasei
Adomaitienė Alma Kūno kultūra  IIId
Gulbinskienė Dovilė Etika, karjeros planavimas
 Inga Dovidaitiene Teatras
Bagamulsienė Zita Fizika
Balčiūnienė Daiva Matematika,

informacinės technologijos

Bogušienė Aušra Matematika IIa
Breimelienė Liubovė Matematika
Burneikienė Jūratė Technologijos Ic
Butkienė Roma Lietuvių kalba
Butkuvienė Jūratė Informacinės technologijos
Butkuvienė Renata Žmogaus sauga
Čekanauskienė Neringa Ekonomika, matematika,

informacinės technologijos

 

IVd

Dzidolikienė Lolita Matematika IIc
Fedotovienė Romualda Chemija
Gėčiauskienė Eugenija Rusų kalba
Giedraitienė Laima Matematika
Grebeničenkaitė Petrė Matematika
Grybas Petras Geografija
Gudeikienė Margarita Anglų kalba IVb
Gutparakienė Andra Kūno kultūra IIIe
Jonutienė Vaidilutė Rusų kalba
Jurgelėnienė Nijolė Vokiečių kalba
Klumbytė Vilma Tikyba
Krukonienė Laima Biologija
Laurinaitienė Birutė Matematika
Malinauskaitė Vaiva Muzika IIIb
Martinkutė Inga Lietuvių kalba
Mikalauskienė Rita Lietuvių kalba
Naimavičienė Eglė Lietuvių kalba IIIc
Narmontienė Aušra Chemija
Niauronienė Alma Fizika
Niurkaitė Aurelija Lietuvių kalba
Paškauskas Alvidas Technologijos
Paškūnienė Inga Lietuvių kalba IVe
Pelanskis Saulius Fizika
Petraitienė Regina Istorija
Railienė Daiva Informacinės technologijos IId
Ribikauskienė Jurgita Anglų kalba IIb
Rimšaitė Jūratė Švedų kalba
Sabuckienė Žaneta Anglų k. IVa
Skinulienė Jurga Anglų k. Ia
Stapulionis Romas Kūno kultūra
Stonytė – Margienė Aušra Pilietiškumo pagrindai Id
Trakšelienė Margarita Rusų kalba Ib
Vaidinauskienė Albina Biologija
Vaitekutienė Vilma Prancūzų kalba
Veikšaitė Reda Istorija
Šlivinskienė Jolita Dailė
Kučinskaitė Rita Anglų kalba

Pagalbos specialistai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktiniai duomenys
Daiva Montvilienė Socialinė pedagogė daiva.montviliene@salkauskis.lt
Telefono Nr: +37060762188
Jurgita Sedekerskė Specialioji pedagogė  jurgita.sedekerske@salkauskis.lt
Jolita Krūmienė Psichologė jolita.psichologe@gmail.com
Regina Žemeckienė Bibliotekos – informacinio centro vedėja  regina.zemeckiene@salkauskis.lt 
Gražina Laurutienė Bibliotekininkė

Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai

Vardas ir pavardė Pareigos Kontaktiniai duomenys
Gitana Dailidaitė Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja Mob. 869987296,

el. p. gitana.dailidaite@salkauskis.lt

Rasa Baltaragienė Vyr. buhalterė Mob. 865973075,

el. p. buhalterija@salkauskis.lt

Laima Zaiceva Sekretoriato vedėja Mob. 865259221,

el. p. gimnazija@salkauskis.lt

Renata Butkuvienė Sekretorė-referentė, laborantė Mob. 865259221,

el. p. renata.butkuviene@salkauskis.lt

Giedrius Šileikis IT specialistas El. p. sileikis.giedrius@gmail.com
Vilma Juknienė (šiuo metu serga)
Violeta Martišiūtė
Valgyklos vedėja El. p. violamart65@gmail.com
Dalia Fabricijušienė Virėja
Nijolė Grigaitienė Virėja
Virginija Remeikienė Virėja-bufeto darbuotoja
Elena Jutkienė Budėtoja
Kristina Linkuvienė Rūbininkė, kiemsargė
Valentinas Jasas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
Virgilijus Račkauskas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis
Zita Mockevičienė Valytoja
Danga Nutautienė Valytoja
Regina Polujanskienė Valytoja, kiemsargė
Vanda Povilionienė Valytoja

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms