Darbuotojai

Mokytojai

Mokytojas(a) Dalykas, el. paštas Vadovavimas klasei
Adomaitienė Alma Fizinis ugdymas

alma.adomaitiene@salkauskis.lt

Gulbinskienė Dovilė Etika, karjeros planavimas

dovile.gulbinskiene@salkauskis.lt

Dovidaitienė Inga Teatras

inga.dovidaitiene@salkauskis.lt

Bagamulskienė Zita Fizika

zita.bagamulskiene@salkauskis.lt

Balčiūnienė Daiva Matematika, informacinės technologijos

daiva.balciuniene@salkauskis.lt

Bogušienė Aušra Matematika

ausra.bogusiene@salkauskis.lt

IIIa
Girdvilė Eglė Matematika

egle.girdvile@salkauskis.lt

Burneikienė Jūratė Technologijos

jurate.burneikiene@salkauskis.lt

IIc
Čekanauskienė Neringa Ekonomika, informacinės technologijos

neringa.cekanauskiene@salkauskis.lt

 

 

Dzidolikienė Lolita Matematika

lolita.dzidolikiene@salkauskis.lt

IIId
Gėčiauskienė Eugenija Rusų kalba

eugenija.geciauskiene@salkauskis.lt

IVa
Gudeikienė Margarita Anglų kalba

margarita.gudeikiene@salkauskis.lt

Ib
Gutparakienė Andra Fizinis ugdymas

andra.gutparakiene@salkauskis.lt

Klumbytė Vilma Tikyba

vilma.klumbyte@salkauskis.lt

Krukonienė Laima Biologija

laima.krukoniene@salkauskis.lt

Malinauskaitė Vaiva Muzika

vaiva.malinauskaite@salkauskis.lt

IVd, IIIc
Plungienė Jūratė Lietuvių kalba

jurate.plungiene@salkauskis.lt

Naimavičienė Eglė Lietuvių kalba

egle.naimaviciene@salkauskis.lt

IVb
Narmontienė Aušra Chemija

aušra.narmontiene@salkauskis.lt

Jucikaitė Raimonda Šokis

raimonda.jucikaite@salkauskis.lt

Niurkaitė Aurelija Lietuvių kalba

aurelija.niurkaite@salkauskis.lt

Paškauskas Alvidas Technologijos

alvidas.paskauskas@salkauskis.lt

Paškūnienė Inga Lietuvių kalba

inga.paskuniene@salkauskis.lt

IVc
Pelanskis Saulius Fizika

saulius.pelanskis@salkauskis.lt

Baranauskas Deividas Istorija

deividas.baranauskas@salkauskis.lt

Misevičiūtė Neringa Informacinės technologijos

neringa.miseviciute@salkauskis.lt

Ribikauskienė Jurgita Anglų kalba

jurgita.ribikauskiene@salkauskis.lt

Rimšaitė Jūratė Švedų kalba

jurate.rimsaite@salkauskis.lt

Sabuckienė Žaneta Anglų k.

zaneta.sabuckiene@salkauskis.lt

Id
Skinulienė Jurga Anglų k.

jurga.skinuliene@salkauskis.lt

IIa
Stapulionis Romas Fizinis ugdymas

roma.stapulionis@salkauskis.lt

Stonytė – Margienė Aušra Pilietiškumo pagrindai, etika

ausra.margiene@salkauskis.lt

IId
Staliorevičienė  Indrė Geografija

indre.stalioreviciene@salkauskis.lt

Labanauskienė Sigita Lietuvių kalba

sigita.labanauskiene@salkauskis.lt

Ia
Šidlauskienė Lina Vokiečių kalba

lina.sidlauskiene@salkauskis.lt

Trakšelienė Margarita Rusų kalba

margarita.trakseliene@salkauskis.lt

IIb
Vaidinauskienė Albina Biologija

albina.vaidinauskiene@salkauskis.lt

IIIb
Vaitekutienė Vilma Prancūzų kalba

vilma.vaitekutiene@salkauskis.lt

Veikšaitė Reda Istorija

reda.veiksaite@salkauskis.lt

Šlivinskienė Jolita Dailė

jolita.slivinskiene@salkauskis.lt

Ic
Kučinskaitė Rita Anglų kalba

rita.kucinskaite@salkauskis.lt

Maskaliovienė Silva Lietuvių kalba ir literatūra

silva.maskalioviene@salkauskis.lt

Pagalbos specialistai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktiniai duomenys
Gitana Kurapkienė Socialinė pedagogė Mob. tel.:  +370 61 67 7102

El. p.:  gitana.kurapkiene@salkauskis.lt

Rasa Jarmolavičienė Specialioji pedagogė rasa.jarmolaviciene@salkauskis.lt
Jolita Krūmienė Psichologė jolita.krumiene@salkauskis.lt
Regina Žemeckienė Bibliotekos – informacinio centro vedėja  regina.zemeckiene@salkauskis.lt 
Laura Petkauskienė Mokytojo padėjėja
Agnė Minickaitė visuomenės sveikatos specialistė agne.minickaite@sveikatos-biuras.lt

+37067698149

Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai

Vardas ir pavardė Pareigos Kontaktiniai duomenys
Saulius Kojis Ūkio dalies administratorius El. p. saulius.kojis@salkauskis.lt
Laima Zaiceva Sekretoriato vedėja Mob. 865259221,

el. p. gimnazija@salkauskis.lt

Edita Jankauskienė Sekretorė-referentė Mob. 865259221,

el. p. edita.jankauskiene@salkauskis.lt

Giedrius Šileikis IKT specialistas El. p. giedrius.sileikis@salkauskis.lt
Judita Čepauskienė Valgyklos vedėja El. p. judita.cepauskiene@salkauskis.lt
Dalia Fabricijušienė Virėja
Nijolė Grigaitienė Virėja
Kristina Linkuvienė Budėtoja
Valentinas Jasas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, budėtojas
Rimvydas Butkus Kiemsargis
Lina Laugalytė Valytoja
Nadiežda Oleinikienė Valytoja
Regina Polujanskienė Valytoja
Vanda Povilionienė Valytoja
Augustinas Kanapeckas Kiemsargis
Jūratė Burneikienė Karjeros specialistė jurate.burneikiene@salkauskis.lt
Dovilė Gulbinskienė Karjeros specialistė dovile.gulbinskiene@salkauskis.lt
Jurgita Ribikauskienė Karjeros specialistė jurgita.ribikauskiene@salkauskis.lt

Pareigybių aprašai