Darbuotojai

 

Mokytojai

Mokytojas(a) Dalykas Vadovavimas klasei
Adomaitienė Alma Kūno kultūra
Gulbinskienė Dovilė Etika, karjeros planavimas
Dovidaitienė Inga Teatras
Bagamulskienė Zita Fizika
Balčiūnienė Daiva Matematika,

informacinės technologijos

Bogušienė Aušra Matematika IVa
Breimelienė Liubovė Matematika
Burneikienė Jūratė Technologijos IIIc
Butkuvienė Renata Žmogaus sauga
Čekanauskienė Neringa Ekonomika, matematika,

informacinės technologijos

 

 

Dzidolikienė Lolita Matematika IVc
Gėčiauskienė Eugenija Rusų kalba Ia
Gudeikienė Margarita Anglų kalba IIb
Gutparakienė Andra Kūno kultūra
Klumbytė Vilma Tikyba
Krukonienė Laima Biologija
Malinauskaitė Vaiva Muzika Id
Martinkutė Inga Lietuvių kalba
Naimavičienė Eglė Lietuvių kalba Ib
Narmontienė Aušra Chemija
Niauronienė Alma Fizika
Niurkaitė Aurelija Lietuvių kalba
Paškauskas Alvidas Technologijos
Paškūnienė Inga Lietuvių kalba Ic
Pelanskis Saulius Fizika
Petraitienė Regina Istorija
Railienė Daiva Informacinės technologijos IVd
Ribikauskienė Jurgita Anglų kalba IVb
Rimšaitė Jūratė Švedų kalba
Sabuckienė Žaneta Anglų k. IId
Skinulienė Jurga Anglų k. IIIa
Stapulionis Romas Kūno kultūra
Stonytė – Margienė Aušra Pilietiškumo pagrindai IIId
Staliorevičienė  Indrė Geografija
Šileikienė Sigita Lietuvių kalba IIa
Šidlauskienė Lina Vokiečių kalba
Trakšelienė Margarita Rusų kalba IIIb
Vaidinauskienė Albina Biologija
Vaitekutienė Vilma Prancūzų kalba
Veikšaitė Reda Istorija
Šlivinskienė Jolita Dailė IIc
Kučinskaitė Rita Anglų kalba

Pagalbos specialistai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktiniai duomenys
Bela Jokubaitienė Socialinė pedagogė bela.jokubaitiene@gmail.com
Telefono Nr: +37060762188
Jurgita Sedekerskė Specialioji pedagogė  jurgita.sedekerske@salkauskis.lt
Jolita Krūmienė Psichologė jolita.psichologe@gmail.com
Regina Žemeckienė Bibliotekos – informacinio centro vedėja  regina.zemeckiene@salkauskis.lt 

Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai

Vardas ir pavardė Pareigos Kontaktiniai duomenys
Judita Čepauskienė Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja El. p. j.cepauskiene@gmail.com
Laima Zaiceva Sekretoriato vedėja Mob. 865259221,

el. p. gimnazija@salkauskis.lt

Renata Butkuvienė Sekretorė-referentė, laborantė Mob. 865259221,

el. p. renata.butkuviene@salkauskis.lt

Giedrius Šileikis IT specialistas El. p. sileikis.giedrius@gmail.com
Judita Čepauskienė Valgyklos vedėja El. p. j.cepauskiene@gmail.com
Dalia Fabricijušienė Virėja
Nijolė Grigaitienė Virėja
Elena Jutkienė Budėtoja
Kristina Linkuvienė Rūbininkė
Valentinas Jasas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
Virgilijus Račkauskas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis
Zita Mockevičienė Valytoja
Danga Nutautienė Valytoja
Regina Polujanskienė Valytoja
Vanda Povilionienė Valytoja

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms