Darbuotojai

Mokytojai

Mokytojas(a) Dalykas Vadovavimas klasei
Adomaitienė Alma fizinis ugdymas
Gulbinskienė Dovilė Etika, karjeros planavimas
Dovidaitienė Inga,

Jarkova Inga

Teatras
Bagamulskienė Zita Fizika
Balčiūnienė Daiva Matematika,

informacinės technologijos

Bogušienė Aušra Matematika Ia
Breimelienė Liubovė Matematika
Burneikienė Jūratė Technologijos IVc
Butkuvienė Renata Žmogaus sauga
Čekanauskienė Neringa Ekonomika, matematika,

informacinės technologijos

 

 

Dzidolikienė Lolita Matematika Id
Gėčiauskienė Eugenija Rusų kalba Ia
Gudeikienė Margarita Anglų kalba IIIb
Gutparakienė Andra Fizinis ugdymas
Klumbytė Vilma Tikyba
Krukonienė Laima Biologija
Malinauskaitė Vaiva Muzika IId
Martinkutė Inga Lietuvių kalba
Naimavičienė Eglė Lietuvių kalba IIb
Narmontienė Aušra Chemija
Jucikaitė Raimonda Šokis
Niurkaitė Aurelija Lietuvių kalba
Paškauskas Alvidas Technologijos
Paškūnienė Inga Lietuvių kalba IIc
Pelanskis Saulius Fizika
Baranauskas Deividas Istorija
Railienė Daiva Informacinės technologijos Ic
Ribikauskienė Jurgita Anglų kalba
Rimšaitė Jūratė Švedų kalba
Sabuckienė Žaneta Anglų k. IIId
Skinulienė Jurga Anglų k. IVa
Stapulionis Romas Fizinis ugdymas
Stonytė – Margienė Aušra Pilietiškumo pagrindai IVd
Staliorevičienė  Indrė Geografija
Šileikienė Sigita Lietuvių kalba IIIa
Šidlauskienė Lina Vokiečių kalba
Trakšelienė Margarita Rusų kalba IVb
Vaidinauskienė Albina Biologija Ib
Vaitekutienė Vilma Prancūzų kalba
Veikšaitė Reda Istorija
Šlivinskienė Jolita Dailė IIc
Kučinskaitė Rita Anglų kalba

Pagalbos specialistai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktiniai duomenys
Bela Jokubaitienė Socialinė pedagogė bela.jokubaitiene@gmail.com
Telefono Nr: +37060762188
Jurgita Sedekerskė Specialioji pedagogė  jurgita.sedekerske@salkauskis.lt
Jolita Krūmienė Psichologė jolita.psichologe@gmail.com
Regina Žemeckienė Bibliotekos – informacinio centro vedėja  regina.zemeckiene@salkauskis.lt 

Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai

Vardas ir pavardė Pareigos Kontaktiniai duomenys
Judita Čepauskienė Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja El. p. j.cepauskiene@gmail.com
Laima Zaiceva Sekretoriato vedėja Mob. 865259221,

el. p. gimnazija@salkauskis.lt

Renata Butkuvienė Sekretorė-referentė Mob. 865259221,

el. p. renata.butkuviene@salkauskis.lt

Giedrius Šileikis IT specialistas El. p. sileikis.giedrius@gmail.com
Judita Čepauskienė Valgyklos vedėja El. p. j.cepauskiene@gmail.com
Dalia Fabricijušienė Virėja
Nijolė Grigaitienė Virėja
Elena Jutkienė Budėtoja
Kristina Linkuvienė Budėtoja
Valentinas Jasas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
Virgilijus Račkauskas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis
Zita Mockevičienė Valytoja
Danga Nutautienė Valytoja
Regina Polujanskienė Valytoja
Vanda Povilionienė Valytoja
Augustinas Kanapeckas Kiemsargis

Pareigybių aprašai