Darbuotojai

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokytojai

Mokytojai

Mokytojas(a) Dalykas Vadovavimas klasei
Adomaitienė Alma Kūno kultūra
Gulbinskienė Dovilė Etika, karjeros planavimas
 Inga Dovidaitiene Teatras
Bagamulsienė Zita Fizika
Balčiūnienė Daiva Matematika,

informacinės technologijos

Bogušienė Aušra Matematika IIa
Breimelienė Liubovė Matematika
Burneikienė Jūratė Technologijos Ic
Butkienė Roma Lietuvių kalba
Butkuvienė Jūratė Informacinės technologijos
Butkuvienė Renata Žmogaus sauga
Čekanauskienė Neringa Ekonomika, matematika,

informacinės technologijos

 

IVd

Dzidolikienė Lolita Matematika IIc
Fedotovienė Romualda Chemija
Gėčiauskienė Eugenija Rusų kalba
Giedraitienė Laima Matematika
Grebeničenkaitė Petrė Matematika
Grybas Petras Geografija
Gudeikienė Margarita Anglų kalba IVb
Gutparakienė Andra Kūno kultūra IIIe
Jonutienė Vaidilutė Rusų kalba
Jurgelėnienė Nijolė Vokiečių kalba
Klumbytė Vilma Tikyba
Krukonienė Laima Biologija
Laurinaitienė Birutė Matematika
Malinauskaitė Vaiva Muzika IIIb
Martinkutė Inga Lietuvių kalba
Mikalauskienė Rita Lietuvių kalba
Naimavičienė Eglė Lietuvių kalba IIIc
Narmontienė Aušra Chemija
Niauronienė Alma Fizika
Niurkaitė Aurelija Lietuvių kalba
Paškauskas Alvidas Technologijos
Paškūnienė Inga Lietuvių kalba IVe
Pelanskis Saulius Fizika
Petraitienė Regina Istorija
Railienė Daiva Informacinės technologijos IId
Ribikauskienė Jurgita Anglų kalba IIb
Rimšaitė Jūratė Švedų kalba
Sabuckienė Žaneta Anglų k. IVa
Skinulienė Jurga Anglų k. Ia
Stapulionis Romas Kūno kultūra
Stonytė – Margienė Aušra Pilietiškumo pagrindai Id
Trakšelienė Margarita Rusų kalba Ib
Vaidinauskienė Albina Biologija
Valeckienė Daiva Lietuvių kalba IIId
Vaitekutienė Vilma Prancūzų kalba
Veikšaitė Reda Istorija
Šlivinskienė Jolita Dailė
Kučinskaitė Rita Anglų kalba

Pagalbos specialistai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktiniai duomenys
Daiva Montvilienė Socialinė pedagogė daiva.montviliene@salkauskis.lt
Telefono Nr: +37060762188
Jurgita Sedekerskė Specialioji pedagogė  jurgita.sedekerske@salkauskis.lt
Jolita Krūmienė Psichologė jolita.psichologe@gmail.com
Regina Žemeckienė Bibliotekos – informacinio centro vedėja  regina.zemeckiene@salkauskis.lt 
Gražina Laurutienė Bibliotekininkė

Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktiniai duomenys
Gitana Dailidaitė Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas gitana.dailidaite@salkauskis.lt

Telefono Nr: +37069987296

Laima Zaiceva Sekretoriato vedėja gimnazija@salkauskis.lt

Telefonas: 841 430993,

8 65 259 221

Renata Butkuvienė Sekretorė – referentė