Darbuotojai

 

Mokytojai

Mokytojas(a) Dalykas Vadovavimas klasei
Adomaitienė Alma Kūno kultūra  IVd
Gulbinskienė Dovilė Etika, karjeros planavimas
Dovidaitienė Inga Teatras
Bagamulskienė Zita Fizika
Balčiūnienė Daiva Matematika,

informacinės technologijos

Bogušienė Aušra Matematika IIIa
Breimelienė Liubovė Matematika
Burneikienė Jūratė Technologijos IIc
Butkuvienė Renata Žmogaus sauga
Čekanauskienė Neringa Ekonomika, matematika,

informacinės technologijos

 

 

Dzidolikienė Lolita Matematika IIIc
Gėčiauskienė Eugenija Rusų kalba
Gudeikienė Margarita Anglų kalba Ib
Gutparakienė Andra Kūno kultūra IVe
Klumbytė Vilma Tikyba
Krukonienė Laima Biologija
Malinauskaitė Vaiva Muzika IVb
Martinkutė Inga Lietuvių kalba
Mikučiauskienė Rita Lietuvių kalba
Naimavičienė Eglė Lietuvių kalba IVc
Narmontienė Aušra Chemija
Niauronienė Alma Fizika
Niurkaitė Aurelija Lietuvių kalba
Paškauskas Alvidas Technologijos
Paškūnienė Inga Lietuvių kalba
Pelanskis Saulius Fizika
Petraitienė Regina Istorija
Railienė Daiva Informacinės technologijos IIId
Ribikauskienė Jurgita Anglų kalba IIIb
Rimšaitė Jūratė Švedų kalba
Sabuckienė Žaneta Anglų k. Id
Skinulienė Jurga Anglų k. IIa
Stapulionis Romas Kūno kultūra
Stonytė – Margienė Aušra Pilietiškumo pagrindai IId
Staliorevičienė  Indrė Geografija
Šileikienė Sigita Lietuvių kalba Ia
Šidlauskienė Lina Vokiečių kalba
Trakšelienė Margarita Rusų kalba IIb
Vaidinauskienė Albina Biologija
Vaitekutienė Vilma Prancūzų kalba
Veikšaitė Reda Istorija
Šlivinskienė Jolita Dailė Ic
Kučinskaitė Rita Anglų kalba

Pagalbos specialistai

Pavardė, vardas Pareigos Kontaktiniai duomenys
Deimantė Baškienė Socialinė pedagogė deimante.baskiene@salkauskis.lt
Telefono Nr: +37060762188
Jurgita Sedekerskė Specialioji pedagogė  jurgita.sedekerske@salkauskis.lt
Jolita Krūmienė Psichologė jolita.psichologe@gmail.com
Regina Žemeckienė Bibliotekos – informacinio centro vedėja  regina.zemeckiene@salkauskis.lt 

Ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai

Vardas ir pavardė Pareigos Kontaktiniai duomenys
Gitana Dailidaitė Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja Mob. 869987296,

el. p. gitana.dailidaite@salkauskis.lt

Rasa Baltaragienė Vyr. buhalterė Mob. 865973075,

el. p. buhalterija@salkauskis.lt

Laima Zaiceva Sekretoriato vedėja Mob. 865259221,

el. p. gimnazija@salkauskis.lt

Renata Butkuvienė Sekretorė-referentė, laborantė Mob. 865259221,

el. p. renata.butkuviene@salkauskis.lt

Giedrius Šileikis IT specialistas El. p. sileikis.giedrius@gmail.com
Judita Čepauskienė Valgyklos vedėja El. p. violamart65@gmail.com
Dalia Fabricijušienė Virėja
Nijolė Grigaitienė Virėja
Elena Jutkienė Budėtoja
Kristina Linkuvienė Rūbininkė, kiemsargė
Valentinas Jasas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
Virgilijus Račkauskas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis
Zita Mockevičienė Valytoja
Danga Nutautienė Valytoja
Regina Polujanskienė Valytoja, kiemsargė
Vanda Povilionienė Valytoja

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms