Finansinės ataskaitos

2024 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024 m. I ketvirtis

2023 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. IV ketvirtis

2022 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. IV ketvirtis

 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketvirtis.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2022 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2022 metus

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2023 metus

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 metus

2021 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 metus.

Forma Nr2_30

Forma Nr2_32

Forma Nr2_141

Forma Nr2_151

Forma Nr2_1431

Forma Nr2_1434

Forma Nr2_1463

Forma Nr2_14611

F-1-IV k Šalkauskio gimnazija

2020 m.

ASIGNAVIMŲ IR KASINIŲ IŠLAIDŲ APSKAITOS KNYGA UŽ 2 KETVIRTĮ

ASIGNAVIMŲ IR KASINIŲ IŠLAIDŲ APSKAITOS KNYGA UŽ 4 KETVIRTĮ

2019 m.

IV ketvirtis

 Aiškinamasis raštas prie 2019 metų 12 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų

Forma Nr2 32 2019 12 31

Forma Nr2 141 2019 12 31

Forma Nr2 151 2019 12 31

Forma Nr4 2019 12 31

Forma Nr.1 32 2019 12 31

Forma Nr.S7 2019 12 31


III ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2019 metų 3 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų
Forma Nr.1 32 2019 09 30
Forma Nr.2 32 2019 09 30
Forma Nr.2 141 2019 09 30
Forma Nr.2 151 2019 09 30
Forma Nr.4 2019 09 30 
Forma Nr. S7 2019 09 30


II ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2019 metų 3 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų
Forma Nr.1 32 2019 07 01
Forma Nr.2 32 2019 07 01
Forma Nr.2 141 2019 07 01
Forma Nr.2 151 2019 07 01
Forma Nr.4 2019 07 01


I ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2019 metų 3 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų
Forma Nr.1 32 2019 03 31
Forma Nr.2 32 2019 03 31
Forma Nr.2 141 2019 03 31
Forma Nr.2 151 2019 03 31
Forma Nr.4 2019 03 31

2018 m.

Finansines būklės ataskaita pagal 2018 12 31 d. duomenis

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija I ket. aiškinamasis raštas 2018 m.
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija II ket. aiskinamasis rastas 2018 m.
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija III ket. aiskinamasis rastas 2018 m.
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija IV ket. aiskinamasis rastas 2018 m.

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų 3 mėnesių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų

Forma Nr1 32 2018 12-31
Forma Nr2 153 2018 12 31
Forma Nr2 1434 2018 12 31
Forma Nr2 151 2018 12 31 
Forma Nr2 151-1 2018 12 31
Forma Nr2 141 2018 12 31
Forma Nr2 30 2018 12 31 
Forma Nr2 32 2018 12 31

Forma Nr2 153 2018 09 30
Forma Nr2 1434 2018 09 30
Forma Nr2 151 2018 09 30
Forma Nr2 151-1 2018 09 30
Forma Nr2 141 2018 09 30
Forma Nr2 30 2018 09 30
Forma Nr2 32 2018 09 30


2017 m.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ 12 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-12-31) 1

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-12-31) 2

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-12-31) 3

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-12-31) 4

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-12-31) 5

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-12-31) 6

2016 m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-01-05) 1

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-01-05) 2

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-01-05) 3

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-01-05) 4

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2016-09-30)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2016-09-30)_1

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2016-09-30) _2

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2016-09-30)_3

Finansinės veiklos ataskaitos 2016-06-31 duomenimis

2015 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m.

Aiškinamasis raštas

Savivaldybės lėšos

Mokinio krepšelis

Pajamos

2013 m.

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. gruodžio 31  D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. kovo 31  D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. birželio 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2012 m.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. KOVO MĖN. 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. BIRžELIO MĖN. 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. GRUODžIO MĖN. 31 D.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2012 m.

Finansinės ataskaitos 2012 m. birželio 30 d.

Aiškinamasis raštas prie 2012 m. birželio 30 d. m. finansinių ataskaitų

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ 6 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

2011 m.

Lėšų panaudojimas 2011 m.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. birželio 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M.gruodžio 31 D. DUOMENIS

Aiškinamasis raštas prie 2011 rugsėjo 30 d. m. finansinių ataskaitų

2010 m.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. KOVO 31  D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30  D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. RUGSĖJO 30  D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2010 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio