Finansinės ataskaitos

2016 m.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-01-05) 1

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-01-05) 2

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-01-05) 3

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2017-01-05) 4

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2016-09-30)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2016-09-30)_1

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2016-09-30) _2

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (2016-09-30)_3

Finansinės veiklos ataskaitos 2016-06-31 duomenimis

2015 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2014 m.

Aiškinamasis raštas

Savivaldybės lėšos

Mokinio krepšelis

Pajamos

2013 m.

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. gruodžio 31  D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2013 M. kovo 31  D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. birželio 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2012 m.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. KOVO MĖN. 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. BIRžELIO MĖN. 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. GRUODžIO MĖN. 31 D.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2012 m.

Finansinės ataskaitos 2012 m. birželio 30 d.

Aiškinamasis raštas prie 2012 m. birželio 30 d. m. finansinių ataskaitų

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ 6 MĖNESIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

2011 m.

Lėšų panaudojimas 2011 m.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. birželio 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M.gruodžio 31 D. DUOMENIS

Aiškinamasis raštas prie 2011 rugsėjo 30 d. m. finansinių ataskaitų

2010 m.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. KOVO 31  D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30  D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. RUGSĖJO 30  D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2010 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio