Gimnazijos istorija ir atributika

1938 m. – pradžių pradžia, kai buvo pastatytas ir įrengtas pirmasis mokyklos pastatas (du aukštai ir pusrūsis) ir iš netoliese esančio privataus namo perkelta pradinė mokykla.
1952 m. – pradinė mokykla reorganizuota į septynmetę.
1956 m. – pripažintas vidurinės mokyklos statusas ir suteiktas pavadinimas – VII vidurinė mokykla.
1957 m. – prie senojo pastato buvo pastatytas priestatas, kuriame įrengti fizikos, chemijos, medicinos ir kiti kabinetai, biblioteka.
1965 m. – mokykloje pradėta mokyti vokiečių kalbos pagal sustiprinto mokymo programą.
1967 m. – mokykla išaugo dar didesnė: naujajame priestate įrengti pradinių klasių, biologijos, užsienio kalbų, matematikos, namų ruošos kabinetai, medžio dirbtuvės, valgykla, dvi sporto salės, į erdvesnes patalpas persikėlė mokyklos biblioteka. Tuo metu 32 klasėse mokėsi 1124 moksleiviai.
1988 m. – mokykla atšventė savo 50-tąjį jubiliejų. Padedant BGS „Venta“ (tuometiniams šefams), buvo įrengtas vitražas, kuris ir dabar puošia mokyklos fasadą. Vitražo dailininkė Ilona Mickevičiūtė, meistrai – Zigmas ir Sigitas Laurinaičiai (tėvas ir sūnus).
1994 m. – kovo mėn. 28 d., remiantis VII-osios vidurinės mokyklos pedagogų kolektyvo prašymu, Šiaulių miesto valdybos potvarkiu Nr.144 mokyklai suteiktas žymaus filosofo, pedagogo, visuomenės veikėjo profesoriaus Stasio Šalkauskio vardas. Tais metais mokykloje dirbo 62 pedagogai, 36 klasėse mokėsi 711 moksleivių.
1996 m.– atidaytas mokyklos muziejus.
1998 m. – mokykla šventė 60-ties metų jubiliejų.
2008 m. – mokykla šventė 70-ties metų jubiliejų.
2009 m. liepos 9 dieną Stasio Šalkauskio vidurinė mokykla tapo gimnazija.

Mokyklos vadovai:

Pirmasis mokyklos vedėjas – Mykolas Jocas,
1945-1952 m. – Marija Biknaitienė,
1952-1961 m. – Vytautas Laurikaitis,
1961-1964 m. – Stasys Šalavėjus,
1964-1969 m. – Donatas Butkus,
1969-2002 m. – Bronius Gilys,
2002-2015 m. – Zina Žuklijienė,
2015 m. lapkričio mėn. – Loreta Tamulaitienė

Gimnazijos šūkis:

Non scholae, sed vitae discimus.

Gimnazijos himnas:

Žodžiai mokytojos D. Vaičiurgienės, muzika Juozo Lyguto:

Ąžuoliukų, kaštonų pavėsy
Stovi mūsų miela mokykla.
Kaip daigelį mus kelia į šviesą
Rūpestinga širdis ir ranka.

Priedainis:
Kas rytą čia skambutis kvies ir kvies,
Nepasisekus neprarask vilties.
O metai, tie skrajūnai, kai praeis,
Pasuk svajonių keliais.

Į pakalnę žemyn gatvė leidžias
Prie žaliųjų pakrančių Talšos.
Spinduliuoja grožiu šaulio veidas –
Saulės aikštėn ateik, parymok.

Priedainis:
Turim vardą Šalkauskio garbingą.
Saugot jį mums šventa pareiga.
Tegul niekad jėgų nepristinga
Dirbti žemei, vardu Lietuva.

Priedainis…

Gimnazijos logotipas: