Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokyklos bendruomenėje, įveikti iškilusius sunkumus (bendravimo, konfliktinių ir stresinių situacijų įveikimo, mokymosi motyvacijos, užimtumo ir kt.);
 • Konsultuoja mokinius, atlieka šviečiamąją – informacinę veiklą vaiko teisių apsaugos ir kitais mokiniams rūpimais socialiniais klausimais;
 • Įtraukia mokinius į įvairias prevencines veiklas, socialines programas, veda grupinius užsiėmimus, rūpinasi mokinių socialinių (gyvenimo) įgūdžių ugdymu;
 • Atstovauja mokinio interesus gimnazijoje, teisėsaugos ir kt. institucijose;
 • Organizuoja socialinių paslaugų (nemokamo maitinimo, mokinio reikmenų įsigijimo; pavežėjimo į mokyklą ir kt.) gimnazijoje teikimą.
 • Kartu su mokinio tėvais (globėjais) sprendžia įvairias vaikų ugdymo (si) problemas (elgesio, emocijų, lankomumo, mokymosi motyvacijos, savirealizacijos ir kt.);
 • Konsultuoja vaiko globos (rūpybos) klausimais;
 • Atlieka šviečiamąją veiklą, kaip geriau pažinti savo vaiką, jo socialinius ir psichologinius poreikius;
 • Teikia informaciją apie socialinės paramos ir pagalbos šeimai gavimo galimybes, socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą teikiančias institucijas;
 • Konsultuoja šeimos teisių apsaugos klausimais.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, gimnazijos vadovais, kitais specialistais, siekiant vaiko gerovės ir ieškant efektyvių pagalbos teikimo būdų.

Socialinė pedagogė Bela Jokubaitienė dirba 323 kab.

El. p. bela.jokubaitiene@gmail.com

Mob. +370 670 83430

Darbo laikas:

I-IV 8.00-16.00
V 8.00-14.30