Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Gitana Kurapkienė

Kontaktai

Mob. tel.:  +370 61 67 7102

El. p.:  gitana.kurapkiene@salkauskis.lt

Socialinė pedagogė dirba 323 kab.

 

Darbo laikas

I-IV 8.00 val. – 16.00 val.
V 8.00 val. – 14.30 val.

Pietūs 12.00 val. – 12.30 val.

Dėl susitikimo tartis asmeniškai

 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis gimnazistų socialine gerove, padėti jiems adaptuotis gimnazijoje, bendruomenėje, visuomenėje. Vykdyti ir kurti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo veiklos programas.

Uždaviniai:

  • Padėti mokiniams sprendžiant jiems iškilusias problemas, susijusias su įvairiais kylančiais sunkumais, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius.
  • Teikti tėvams informaciją apie vaiko ugdymą(-si), socialinius ir psichologinius mokinio ugdymo(-si) poreikius.
  • Bendradarbiauti su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija, sprendžiant  socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
  • Konsultuoti gimnazijos bendruomenę nemokamo maitinimo, socialinės paramos, pavėžėjimo, vaiko teisių ir pareigų, prevenciniais ir kt. klausimais.
  • Palaikyti ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą.