Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Pareigybės pavadinimas 2016 m. IV ketv. Vidutinis darbo užmokestis, € 2017 m. II ketvirčio Vidutinis darbo užmokestis, € 2017 m. III ketvirčio Vidutinis darbo užmokestis, €
Direktorius 1481,06 1481,18 1481,18
Ugdymo skyriaus vedėjas 1109,16 930,9 976,97
Mokytojas 792,14 776,38 874,80
Pagalbos specialistas 610,91 662,91 695,00
Bibliotekos darbuotojas 621,25 628 652,50
Ugdymo aprūpinimo ir sekretoriato vedėjas 723,27 600 600,30
Vyr. buhalteris, apskaitos darbuotojas 694,06 596 649,89
Valgyklos darbuotojas 484,04 397,5 380
Apsaugos darbuotojas, rūbininkas 431,55 380 380
Valytojas, kiemsargis, darbininkas 422,15 380 380
Laborantas, sekretoriato  darbuotojas 380 380 380