Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Pareigybės pavadinimas 2017 m. II ketvirčio Vidutinis darbo užmokestis, € 2017 m. III ketvirčio Vidutinis darbo užmokestis, € 2017 m. IV ketvirčio Vidutinis darbo užmokestis, €
Direktorius 1481,18 1481,18 1481,18
Ugdymo skyriaus vedėjas 930,9 976,97 976,97
Mokytojas 776,38 874,80 874,80
Pagalbos specialistas 662,91 695,00 695,00
Bibliotekos darbuotojas 628 652,50 652,50
Ugdymo aprūpinimo ir sekretoriato vedėjas 600 600,30 600,30
Vyr. buhalteris, apskaitos darbuotojas 596 649,89 649,89
Valgyklos darbuotojas 397,5 380 405,85
Apsaugos darbuotojas, rūbininkas 380 380 380
Valytojas, kiemsargis, darbininkas 380 380 380
Laborantas, sekretoriato  darbuotojas 380 380 405,85