Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Pareigybės pavadinimas 2016 m. IV ketv. Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. vasario mėn. Vidutinis darbo užmokestis
Direktorius 1481,06 1481,18
Ugdymo skyriaus vedėjas 1109,16 930,9
Mokytojas 792,14 776,38
Pagalbos specialistas 610,91 662,91
Bibliotekos darbuotojas 621,25 628
Ugdymo aprūpinimo ir sekretoriato vedėjas 723,27 600
Vyr. buhalteris, apskaitos darbuotojas 694,06 596
Valgyklos darbuotojas 484,04 397,5
Apsaugos darbuotojas, rūbininkas 431,55 380
Valytojas, kiemsargis, darbininkas 422,15 380
Laborantas, sekretoriato  darbuotojas 380 380