Tarptautinis daugiašalis projektas „Mokymas robotų pagalba“ („Teaching with Robots“)

Teaching with robotsProjekto tikslas

  • įvairinti programavimo mokymo metodiką;
  • mažinti mokinių iškritimą iš mokyklos;
  • didinti mokinių motyvaciją mokytis;
  • įdiegti į šalių partnerių mokyklas LEGO MindStorm EV3 robotų naudojimą mokantis programavimo
  • mažinti socialinę atskirtį.

Projekto partneriai – Italija (projektą koordinuojanti šalis), Ispanija, ir Lietuva.

Projekto trukmė – 2 metai (2014-2016)

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto svetainė

Pirmasis projekto vizitas į Italiją

Antrasis projekto vizitas į Ispaniją

Videokonferencija

Trečiasis projekto parnerių susitikimas Lietuvoje:

Ketvirtas projekto vizitas į Italiją