Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

Pirmininkas – Igoris Ambrozas  (tėvų atstovas)

Nariai:

Tėvų atstovai:

Igoris Ambrozas

Liana Pušnova

Lina Steponkienė

Mokytojų atstovai:

Jūratė Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaiva Malinauskaitė, muzikos mokytoja

Aušra Stonytė-Margienė, etikos, pilietiškumo mokytoja

Mokinių atstovai:

Austėja Lukavičiūtė (4 d kl.)

Augustė Buišaitė (4 c kl.)

Miglė Jankutė (3 d kl.)

Bendruomenės atstovė – Agnė Minickaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

_________________

Mokinių parlamentas

Mokinių Parlamentas (MP) – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama kasmet visuotiniais rinkimais.

2021– 2022 m.m.

MP prezidentas – Augustė B. (4 c)

Prezidento pavaduotojai – Kajus D. (3 d), Raminta K. (2 a)

MP nariai:

 1. Austėja L. (4 d)
 2. Eimantas M. (2 d)
 3. Laura L. (2 d)
 4. Lina S. (2 a)
 5. Matas D. (3 d)
 6. Miglė J. (3 d)
 7. Patricija M. (2 a)
 8. Viktorija N. (2 b)
 9. Vilius M. (4 c)
 10. Kornelija M. (2 a)
 11. Karolina M. (2 a)
 12. Goda K. (1 d)

Mokinių parlamentas:

 1. Bendrauja ir bendradarbiauja su Gimnazijos taryba, direktoriumi, administracija.
 2. Atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje.
 3. Teikia mokinių pasiūlymus ugdymosi klausimais gimnazijos administracijai, Gimnazijos tarybai.
 4. Organizuoja renginius, paramos akcijas, apklausas.
 5. Priima sprendimą, jei iškyla reikalas sušaukti neeilinį mokinių susirinkimą.
 6. Palaiko ryšius su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
 7. Dalyvauja miesto mokinių savivaldos veikloje.
 8. Atstovauja gimnazijai miesto ir respublikiniuose renginiuose.

_________________

 

                       Įgyvendintos mokinių savivaldos iniciatyvos

Atsižvelgus į mokinių prašymus, Gimnazijos tarybai pritarus:

 1. Priimti mokinių pateikti pasiūlymai Ugdymo plano skirsniui „Nepamokinės veiklos‘.
 2. Mokinių iniciatyva gerumo akcijose „Centai ir … ne tik“, „Tinginio“ diena“ dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, darbuotojai).
 3. Suteiktos nuolatinės patalpos Mokinių parlamento ir Seniūnų tarybos veikloms, įrengtas konsultacijų/ laisvalaikio kambarys bei radijo centras.
 4. Atnaujinta garso aparatūra aktų salėje.

                     


Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos klasių tėvų aktyvas 2020-2021 m. m.