Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

Pirmininkas – Igoris Ambrozas  ( tėvų atstovas)

Nariai:

Tėvų atstovai:

Igoris Ambrozas

Asta Ivoškienė

Margarita Vitkuvienė

 


Mokytojų atstovai:

Jūratė Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Alma Vijolita Niauronienė, fizikos mokytoja

Vaiva Malinauskaitė, muzikos mokytoja

Mokinių atstovai:

Austėja L. (2d kl.)

Eva S. (3c kl.)

Miglė J. (1d kl.)

Bendruomenės atstovė – Agnė Minickaitė


 1. Mokinių parlamentas

  Mokinių Parlamentas (MP) – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama kasmet visuotiniais rinkimais.

  2019-2020 m.m.

  MP prezidentas – Eva S.

  Prezidento pavaduotojas – Austėja L.

  MP nariai:

  • Emilija L.
  • Rūta Z.
  • Vilius M.
  • Matas D.
  • Kajus D.
  • Miglė J.
  • Kamilė K.
  • Jomantė V.
  • Liutauras V.

  Mokinių parlamentas:

  1. Bendrauja ir bendradarbiauja su Gimnazijos taryba, direktoriumi, administracija.
  2. Atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje.
  3. Teikia mokinių pasiūlymus ugdymosi klausimais gimnazijos administracijai, Gimnazijos tarybai.
  4. Organizuoja renginius, paramos akcijas, apklausas.
  5. Priima sprendimą, jei iškyla reikalas sušaukti neeilinį mokinių susirinkimą.
  6. Palaiko ryšius su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
  7. Dalyvauja miesto mokinių savivaldos veikloje.

  __________________________________

  Įgyvendintos mokinių savivaldos iniciatyvos:

  1. Atsižvelgus į mokinių prašymus, Gimnazijos tarybai pritarus:
  2. Priimti mokinių pateikti pasiūlymai Ugdymo plano skirsniui „Nepamokinės veiklos‘.
  3. Mokinių iniciatyva gerumo akcijose „Centai ir … ne tik“, „Tinginio“ diena“ dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, darbuotojai).
  4. Suteiktos nuolatinės patalpos Mokinių parlamento ir Seniūnų tarybos veikloms, įrengtas konsultacijų/ laisvalaikio kambarys bei radijo centras.
  5. Atnaujinta garso aparatūra aktų salėje.

 

Klasių tėvų komitetų pirmininkai