Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

Pirmininkas – Igoris Ambrozas  (tėvų atstovas)

Nariai:

Tėvų atstovai:

Igoris Ambrozas

Redas Jablonskis

Lina Steponkienė

Mokytojų atstovai:

Jūratė Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaiva Malinauskaitė, muzikos mokytoja

Aušra Stonytė-Margienė, etikos, pilietiškumo mokytoja

Mokinių atstovai:

Denis Žerzdrevas (4 a kl.)

Raminta Kondratenko (3 a kl.)

Miglė Jankutė (4 d kl.)

Bendruomenės atstovė – Agnė Minickaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

_________________

Mokinių parlamentas

Mokinių Parlamentas (MP) – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama kasmet visuotiniais rinkimais.

2022– 2023 m. m.

MP prezidentas – Kornelija Martinkutė (3 a)

Pavaduotoja – Raminta Kondratenko (3a)

MP nariai:

 1. Denis Žerzdrevas
 2. Kajus Dabužinskas
 3. Miglė Jankutė
 4. Patricija Motiejūnaitė
 5. Kasparas Račkauskis
 6. Augustas Puidokas
 7. Lina Savickaitė
 8. Arminas Paulauskas
 9. Lina Savickaitė
 10. Laura Linkutė
 11. Gabrielė Pikelytė
 12. Karolina Povilaitytė

Mokinių parlamentas:

 1. Bendrauja ir bendradarbiauja su Gimnazijos taryba, direktoriumi, administracija.
 2. Atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje.
 3. Teikia mokinių pasiūlymus ugdymosi klausimais gimnazijos administracijai, Gimnazijos tarybai.
 4. Organizuoja renginius, paramos akcijas, apklausas.
 5. Priima sprendimą, jei iškyla reikalas sušaukti neeilinį mokinių susirinkimą.
 6. Palaiko ryšius su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
 7. Dalyvauja miesto mokinių savivaldos veikloje.
 8. Atstovauja gimnazijai miesto ir respublikiniuose renginiuose.

_________________

 

Tėvų aktyvas

2022 – 2023 m. m.

Klasė Pareigos Vardas, pavardė
1a Pirmininkas Jurga Mikelionienė
Pavaduotojas Kristina Daugėlienė
1b Pirmininkas Jūratė Paužuolienė
Pavaduotojas Giedrė Tamošiūnienė
1c Pirmininkas Jurita Juozaitienė
Pavaduotojas Irida Gedminienė
1d Pirmininkas Irma Praspaliauskaitė
Pavaduotojas Renata Zeigė
2a Pirmininkas Asta Gudauskienė
Pavaduotojas Vitalija Leliukienė
2b Pirmininkas Gitana Jankauskaitė
Pavaduotojas Žaneta Svalbonienė
2c Pirmininkas Renata Ažerskienė
Pavaduotojas Kristina Sankauskienė
2d Pirmininkas Kęstutis Akstinas
Pavaduotojas Evelina Mičiulienė
3a Pirmininkas Kristina Savickienė
Pavaduotojas Indrė Juškienė
3b Pirmininkas Lina Steponkienė
Pavaduotojas Kristina Domeikienė
3c Pirmininkas Kristina Šauklienė
Pavaduotojas Rasita Puidokienė
3d Pirmininkas Ingeborga Alejūnė
Pavaduotojas Sigita Jaselskė
4a Pirmininkas Aušra Jakubėnienė
Pavaduotojas Kristina Povilaitienė
4b Pirmininkas Linas Saliamoris
Pavaduotojas Gita Žilevičiūtė
4c Pirmininkas Nina Budinienė
Pavaduotojas Loreta Gulbinienė
4d Pirmininkas Rita Dabužinskienė
Pavaduotojas Rasa Melenienė