Savivalda

Gimnazijos taryba

Pirmininkė –  – mama

Nariai:

 • Odeta Žuravliova – mama
 • Jūratė Butkuvienė – mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Alma Niauronienė – mokytoja
 • Birutė Laurinaitienė – mokytoja
 • Natalija Kaunickienė – bendruomenės atstovė

Mokinių parlamentas

Mokinių Parlamentas (MP) – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama kasmet visuotiniais rinkimais.

2017-2018 m.m.

MP prezidentas – Julija Kazanavičiūtė (III b kl.)

Prezidento pavaduotojas – Džioraldas Šukys (III b)

MP nariai:

 • Žygimantas Dirvonas (III b)
 • Oskaras Grinius (I d)
 • Emilija Kazlauskaitė (II b)
 • Emilija Levickytė (II d)
 • Emilija Lipnickaitė (II b)
 • Diana Moisiuk (IV c)
 • Domas Pakštys (II d)
 • Marius Pilipavičius (III b)
 • Kornelija Savilionytė (II b)
 • Kamilė Umbrazaitė (I b)
 • Laurynas- Aurelijus Žižys (III b)

Mokinių parlamentas:

 1. Bendrauja ir bendradarbiauja su Gimnazijos taryba, direktoriumi, administracija.
 2. Atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje.
 3. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.
 4. Organizuoja renginius, labdaros akcijas, apklausas.
 5. Priima sprendimą, jei iškyla reikalas sušaukti neeilinį mokinių susirinkimą.
 6. Palaiko ryšius su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
 7. Dalyvauja miesto mokinių savivaldos veikloje.

Įgyvendintos mokinių savivaldos iniciatyvos:

 1. Atsižvelgus į mokinių prašymus, Gimnazijos tarybai pritarus:
 2. Priimti mokinių pateikti pasiūlymai Ugdymo plano skirsniui „Nepamokinės veiklos‘.
 3. Mokinių iniciatyva gerumo akcijose „Centai ir … ne tik“, „Padaryk Velykas sausesnes“ dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, darbuotojai).
 4. Suteiktos nuolatinės patalpos Mokinių parlamento ir Seniūnų tarybos veikloms, įrengtas konsultacijų/ laisvalaikio kambarys.

Klasių tėvų komitetų pirmininkai