Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

Pirmininkas – Silva Saliamorienė (tėvų atstovas)

Nariai:

Tėvų atstovai:

Silva Saliamorienė

Redas Jablonskis

Lina Steponkienė

Mokytojų atstovai:

Jūratė Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaiva Malinauskaitė, muzikos mokytoja

Aušra Stonytė-Margienė, etikos, pilietiškumo mokytoja

Mokinių atstovai:

Armandas Keras(II c kl.)

Raminta Kondratenko (IV a kl.)

Adrija Bertašiūtė (II d kl.)

Socialinių partnerių atstovė – Agnė Minickaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

_________________

Mokinių parlamentas

Mokinių Parlamentas (MP) – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama kasmet visuotiniais rinkimais.

Mokinių parlamento sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama klasė Pareigos parlamente
1. Kornelija Martinkutė IVa kl. Prezidentė
2. Raminta Kondratenko IVa kl. Pavaduotoja
3. Patricija Motiejūnaitė  IVa kl. Narė
4. Kasparas Račkauskis  IVc kl. Narys
6. Lina Savickaitė  IVa kl. Narė
7. Arminas Paulauskas  IVa kl. Narys
8. Laura Linkutė  IVd kl. Narė

Mokinių parlamentas:

  1. Bendrauja ir bendradarbiauja su Gimnazijos taryba, direktoriumi, administracija.
  2. Atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje.
  3. Teikia mokinių pasiūlymus ugdymosi klausimais gimnazijos administracijai, Gimnazijos tarybai.
  4. Organizuoja renginius, paramos akcijas, apklausas.
  5. Priima sprendimą, jei iškyla reikalas sušaukti neeilinį mokinių susirinkimą.
  6. Palaiko ryšius su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
  7. Dalyvauja miesto mokinių savivaldos veikloje.
  8. Atstovauja gimnazijai miesto ir respublikiniuose renginiuose.

_________________

 2023-2024 m. m.

Klasė Pareigos Vardas, pavardė
1a Pirmininkas Dalia Poškienė
Pavaduotojas Ginta Rybakova
1b Pirmininkas Dana Jaunzemniece
Pavaduotojas Rolanda Stankienė
1c Pirmininkas Erika Gulbinienė
Pavaduotojas Jurgita Šatienė
1d Pirmininkas Monika Bučnienė
Pavaduotojas Svajūnė Mockaitienė
1m Pirmininkas Sonata Janauskienė
Pavaduotojas Silva Saliamorienė
2a Pirmininkas Jurga Mikelionienė
Pavaduotojas Kristina Daugėlienė
2b Pirmininkas Jūratė Paužuolienė
Pavaduotojas Giedrė Tamošiūnienė
2c Pirmininkas Rasa Vyštartienė
Pavaduotojas Dainė Krivickaitė
2d Pirmininkas Irma Praspaliauskaitė
Pavaduotojas Renata Zeigė
3a Pirmininkas Gytis Leliukas
Pavaduotojas Robertas Gyžas
3b Pirmininkas Alma Janušienė
Pavaduotojas Gitana Jankauskaitė
3c Pirmininkas Renata Ažerskienė
Pavaduotojas Kristina Sankauskienė
3d Pirmininkas Kęstutis Akstinas
Pavaduotojas Ramona Dromantė
4a Pirmininkas Kristina Savickienė
Pavaduotojas Indrė Juškienė
4b Pirmininkas Lina Steponkienė
Pavaduotojas Kristina Lukauskė
4c Pirmininkas Kristina Šauklienė
Pavaduotojas Rasita Puidokienė
4d Pirmininkas Ingeborga Alejūnė
Pavaduotojas Sigita Jaselskė