Savivalda

Gimnazijos taryba

Pirmininkė – Dalia Gricienė – mama

Nariai:

 • Odeta Žuravliova – mama
 • Vitalija Urbonaitė – mama
 • Urtė Balčiūnaitė – mokinė
 • Lukas Urbonas – mokinys
 • Vaida Šaulytė – mokinė
 • Jūratė Butkuvienė – mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Alma Niauronienė – mokytoja
 • Birutė Laurinaitienė – mokytoja
 • Natalija Kaunickienė – bendruomenės atstovė

Mokinių parlamentas

Mokinių Parlamentas (MP) – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama visuotiniais rinkimais.

2016-2017 m.m.

MP prezidentas – Julija Kazanavičiūtė (II b kl.)

Prezidento pavaduotojas – Neda Gorytė (IV c)

MP nariai:

 • Arnas Barzda (II b)
 • Žygimantas Dirvonas (II b)
 • Deimantė Dulova (IV b)
 • Domantas Jurgilas (IV b)
 • Algirdas Kievišas (IV d)
 • Emilija Levickytė (I d)
  Emilija Lipnickaitė (I b)
 • Domas Pakštys (I d)
 • Marius Pilipavičius (II b)
 • Kornelija Savilionytė (I b)
 • Lukas Urbonas (IV b)
 • Laurynas- Aurelijus Žižys (II b)

Mokinių parlamentas:

 1. Bendrauja ir bendradarbiauja su Gimnazijos taryba, direktoriumi, administracija.
 2. Atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje.
 3. Svarsto ir, suderinus su gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus.
 4. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.
 5. Organizuoja labdaros akcijas, apklausas.
 6. Priima sprendimą, jei iškyla reikalas sušaukti neeilinį mokinių susirinkimą.
 7. Palaiko ryšius su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
 8. Dalyvauja miesto mokinių savivaldos veikloje.

Įgyvendintos mokinių savivaldos iniciatyvos:

 1. Atsižvelgus į mokinių prašymus, Gimnazijos tarybai pritarus:
 2. Priimti mokinių pateikti pasiūlymai Ugdymo plano skirsniui „Nepamokinės veiklos‘.
 3. Mokinių iniciatyva gerumo akcijose „Centai ir … ne tik“, „Padaryk Velykas sausesnes“ dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, darbuotojai).
 4. Suteiktos nuolatinės patalpos Mokinių parlamento ir Seniūnų tarybos veikloms, įrengtas konsultacijų/ laisvalaikio kambarys.

Klasių tėvų komitetų pirmininkai