Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

Pirmininkas – Igoris Ambrozas  ( tėvų atstovas)

Nariai:

Tėvų atstovai:

Igoris Ambrozas

Asta Ivoškienė

Margarita Vitkuvienė

 


Mokytojų atstovai:

Jūratė Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Alma Vijolita Niauronienė, fizikos mokytoja

Vaiva Malinauskaitė, muzikos mokytoja

Mokinių atstovai:

Julija Kazanavičiūtė (4 b kl.)

Kornelija Savilionytė (3b kl.)

Emilija Lipnickaitė (3b kl.)

Bendruomenės atstovė

Birutė Laurinaitienė


Mokinių parlamentas

Mokinių Parlamentas (MP) – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama kasmet visuotiniais rinkimais.

2018-2019 m.m.

MP prezidentas – Akvilė M.

Prezidento pavaduotojas – Dominykas G.

MP nariai:

 • Džioraldas Š.
 • Emilija K.
 • Emilija L.
 • Emilija L.
 • Eva S.
 • Julija K.
 • Kamilė U.
 • Kornelija P.
 • Laurynas Ž.
 • Marius P.
 • Oskaras G.
 • Rūta Z.
 • Vilius M.
 • Žygimantas D.

Mokinių parlamentas:

 1. Bendrauja ir bendradarbiauja su Gimnazijos taryba, direktoriumi, administracija.
 2. Atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje.
 3. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.
 4. Organizuoja renginius, labdaros akcijas, apklausas.
 5. Priima sprendimą, jei iškyla reikalas sušaukti neeilinį mokinių susirinkimą.
 6. Palaiko ryšius su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
 7. Dalyvauja miesto mokinių savivaldos veikloje.

__________________________________

Įgyvendintos mokinių savivaldos iniciatyvos:

 1. Atsižvelgus į mokinių prašymus, Gimnazijos tarybai pritarus:
 2. Priimti mokinių pateikti pasiūlymai Ugdymo plano skirsniui „Nepamokinės veiklos‘.
 3. Mokinių iniciatyva gerumo akcijose „Centai ir … ne tik“, „Padaryk Velykas sausesnes“ dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, darbuotojai).
 4. Suteiktos nuolatinės patalpos Mokinių parlamento ir Seniūnų tarybos veikloms, įrengtas konsultacijų/ laisvalaikio kambarys.

 

Klasių tėvų komitetų pirmininkai