STEAM

Steam ugdymo veiksmų planas 2019-2020 m.m. 

Steam ugdymo veiksmų 2018-2019 m.m. plano veiklų įgyvendinimas>>


 

2019 m. kovo mėn. gimnazija tapo kandidate į STEAM tinklo narius. Norėdama tapti STEAM tinklo nare, mokykla: užpildė STEAM tinklo mokyklos anketą; sukūrė mokyklos STEAM veiksmų planą, numatydama galimybes jį įgyvendinti; vienus metus, konsultuodamasi su pasirinkta jau STEAM tinkle esančia mokykla (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija), sėkmingai įgyvendino veiksmų planą.

2020 m. sausio mėn. gimnazija tapo visaverte STEAM tinklo nare.

 


2016 m. liepos mėn. 4 d. VGTU ir S.Šalkauskio gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Taip mūsų gimnazijoje susikūrė VGTU klasė.

Darnus mokytojų Daivos Railienės, Aušros Narmontienės, Almos Niauronienės, Lolitos Dzidolikienės ir gausus 3 e, b kl. mokinių būrys kibo į darbą. Per 2016 – 2017 m.m nemažai nuveikėme. Vykome į VGTU klausytis paskaitų, atlikti įvairių laboratorinių darbų, inžinerinės laboratorijose stebėjome bandymus. Šiauliuose lankėme VGTU infomobilią laboratoriją ir laimėjome kulinarinę pamoką. Organizavome Šiaulių apskrities makaronų tiltų varžybas ir laimėjome galimybę statyti tiltą Lietuvos čempionate „Makaronų tiltai 2017“ moksleivių finale.

VGTU klasė tęsia darbą ir šiais mokslo metais. Prie jau dabartinių ketvirtokų prisijungia ir jaunesni mokiniai.

2017 m. spalio mėn. 27d. nekantriai laukiame svečių iš VGTU. Pas mus įsikurs Ateities inžinerijos kūrybinės dirbtuvės.

Tikrai statysime makaronų tiltus, važiuosime į VGTU klausytis matematinio modeliavimo paskaitos, atlikti fizikos, chemijos, inžinerinės grafikos laboratorinių darbų, stebėsime įvairius inžinerinius ir ne tik bandymus moderniose laboratorijose.


2018 rugsėjo 19 d. mokytojos Lolita Dzidolikienė, Aušra Narmontienė ir Alma Niauronienė vyko į Vilnių pasitarti dėl VGTU klasės veiklų. Jos dalyvavo seminare, klausėsi Valerijos Bernotienės, stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorės, Gabijos Čeledinaitės, karjeros konsultantės, Gretos Nekrošiūtės ir Audronės Matulytės, Užsienio ryšių direkcijos konsultančių, Astos Ranonytės, NEC egzaminų centro vedėjos, Viktorijos Čeikutės, stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro konsultantės, teikė pasiūlymus diskusijoje.
Keletas skaičiukų iš seminaro:
• VGTU yra tarp 2,1 % geriausių pasaulio universitetų;
• 2017 – 2018 m. m. VE laikyti prašymus pateikė 32 572 abiturientai. Iš jų 248 pasirinko brandos darbą, bet tik 152 darbai buvo įvertinti ir už tai prie stojimo balo pridėta 0,25.
• Atvirų durų diena VGTU yra 2018 m. spalio 11.
• Lietuvoje yra 24 VGTU klasės mokyklose ( ir mes tame tarpe)