Laisvos darbo vietos

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija skelbia atranką istorijos mokytojo pareigoms užimti.

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija skelbia atranką šokių būrelio vadovo  pareigoms užimti.

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija skelbia atranką teatro būrelio vadovo  pareigoms užimti.