Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos:

  • lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo
  • neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo
  • formaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjo

Daugiau informacijos Užimtumo tarnyba (ldb.lt)