Projektas KA2

Tarptautinis daugiašalis projektas “MET (Maths, Engineering, Technology) inside the class” (“Matematika, inžinerija, technologijos klasėje“)

Projektas skirtas gimnazistams, besidomintiems inžinerija, IT, matematika, fizika, technologijomis, besirūpinantiems ekologija. Jo metu mokiniai mokėsi programuoti elektronines schemas “Arduino” mikrovaldikliais, kūrė 3D modelius ir juos spausdino trimačiu spausdintuvu, tobulino programavimo įgūdžius naudodami  LEGO Mindstorm EV3 robotus, maketavo ir „statė“ namus, taupančius energiją ir naudojančius atsinaujinančius išteklius, kūrė įvairius daiktus iš jau panaudotų medžiagų ir t. t.

Projekto partneriai – Turkija (koordinuojanti mokykla), Portugalija, Lenkija, Italija ir Lietuva.

Projekto trukmė – 3 metai (2018 – 2021).

Visą informaciją apie vykdytas veiklas, rezultatus, mobilumus, virtualius projekto susitikimus galima rasti projekto internetiniame puslapyje: https://twinspace.etwinning.net/74454/home

Sklaida apie projekto įgyvendinimą „Inžinerija ir „Erasmus+“ Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje“: https://www.etaplius.lt/inzinerija-ir-erasmus-siauliu-stasio-salkauskio-gimnazijoje

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.