Aplinkosauginis projektas ,,AR TIKRAI ŽAVINGAS ŽVAKIŲ ŠVIESOS REGINYS?“

2017 metų kovo mėnesį buvo pradėtas vykdyti aplinkosauginis projektas ,,AR TIKRAI ŽAVINGAS ŽVAKIŲ ŠVIESOS REGINYS?“, kuriuo norėjome atkreipti bendruomenės narių dėmesį į didėjančias kapų puošybos atliekas ir jų rūšiavimo galimybes. Tyrimus vykdėme senosiose miesto kapinėse, todėl ieškojome ir kraštotyrinės medžiagos apie senąsias miesto kapines bei žymius Šiaulių miesto žmones, palaidotus jose.

Atliekant tyrimus pamatėme, kad kapų puošybos atliekų kiekiai  po švenčių žymiai didesni nei prieš šventes. Nors konteinerių kiekis atitinka paklausą, bet pastebėjome, kad žmonės nerūšiuoja atliekų ir tai tampa ekologine miesto problema.

Atlikus tyrimą – apklausą: „Kapų puošybos tradicijos šeimose“ pasimatė, kad reikia keisti požiūrį į kapų puošybą, nes vyrauja perteklinis kapų puošimas.

Dalyvavome  Šiaulių valstybinės kolegijos Statybos ir aplinkos inžinerijos katedros organizuotame seminare „Švietimo priemonių taikymas priimant darnius sprendimus aplinkai“.

Tyrimo rezultatus apie „Senųjų miesto kapinių atliekas ir jų rūšiavimo galimybes“ pristatėme gimnazijos ir vietos bendruomenei per lankstinukus, o plačiau viešinsime respublikinėse aplinkosauginėse konferencijose skaitydami pranešimus.

Akcijos „Gražinkime aplinką metu ne tik rinkome šiukšles Talkšos ežero pakrantėje, bet ir

savo pasirinktame kapinių plote tvarkėme kapų puošybos atliekas.

Lankstinukus „ Vienam kapui – viena žvakė“ kaip tvarkyti kapus atsakingiau išdalinome bendruomenės nariams.

Direktorės atostogos

Informuojame, kad Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2019-09-16 – 2019-09-20 atostogaus. Ją vaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Klasių sąrašai

Visų klasių sąrašai bus paskelbti gimnazijos foje 2019 m. rugpjūčio 28 d. (trečiadienį). Laisvų vietų gimnazijos I, II, III ir IV klasėse nėra.