Projektas „Comenius asistentą priimančios mokyklos“

Stasio Šalkauskio gimnazija nuo 2011-09-26 iki 2012-04-20 dalyvavo projekte „Comenius asistentą priimančios mokyklos“, kurį koordinavo anglų kalbos mokytoja Jurgita Ribikauskienė. Pagal šį projektą į mūsų gimnaziją atvyko dirbti savanoris Lorenzo Bindi iš Italijos. Jis mokė užsienio (anglų ir italų) kalbų ne tik pamokose, bet ir būreliuose. Savo veiklos pabaigoje asistentas suorganizavo italų kalbos olimpiadą. Praktikos metu Lorenzo įsitraukė į įvairią veiklą ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų – kartu su mūsų gimnazistais dalyvavo Amerikos skaityklos renginiuose, bendravo su savanoriais, pasikvietė juos į mūsų gimnaziją pristatyti savo šalį, kultūrą, tradicijas ir papročius.

Čia galite rasti italų kalbos pamokų medžiagą:

Projektas KA2

Tarptautinis daugiašalis projektas “MET (Maths, Engineering, Technology) inside the class” (“Matematika, inžinerija, technologijos klasėje“) Projektas skirtas gimnazistams, besidomintiems inžinerija, IT, matematika, fizika, technologijomis, besirūpinantiems ekologija. Jo…