Profesinis veiklinimas

2017 m. rugsėjo 27 d. 1 c ir 1 d klasių mokiniams technologijų pamokos vyko kitoje aplinkoje, integruojant ugdymą karjerai. Gimnazistai lankėsi Rėminimo centre, kur jiems buvo pristatyta įmonės veikla (rėminimo paslaugos), dirbančiųjų profesijos, pademonstruotas darbo procesas – pagamintas ir paruoštas darbo rėminimui rėmelis.