UNESCO

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinio sekretoriaus 2013 m. spalio 8 d. įsakymu mūsų gimnazija patvirtinta UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo nare. 2013 metų duomenimis šis statusas yra suteiktas dar 26 Lietuvos mokykloms. Šiauliuose tokių mokyklų yra tik dvi.

1953 m. sukurtasUNESCO asocijuotųjų mokyklų projekto tinklas (UNESCOASPnet) vienija daugiau nei 8 tūkstančius mokyklų ir kitų švietimo institucijų 175-iose pasaulio valstybėse. Nuo 1997 m. Lietuva aktyviai dalyvauja UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinkle. Tai didžiausias tarptautinis Jungtinių Tautų narių mokyklų tinklas, veikiantis taikos, tarpusavio supratimo ir tarptautinės tolerancijos labui. UNESCO Asocijuotosios mokyklos vardą turinčios mokyklos vykdo įvairius kultūros paveldo, aplinkosaugos, švietimo, mokslo, taikos, kultūros įvairovės, tolerancijos puoselėjimo projektus, susijusius suUNESCOveikla, aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Daugiau informacijos apie šį tinklą galima rasti adresu: http://www.unesco.lt/svietimas/svietimo-tinklai/unesco-asocijuotuju-mokyklu-projekto-tinklas

Mūsų gimnazija pasirinko šias prioritetines sritis:

  • Švietimo inovacijos ir globali pilietybė;
  • Bendruomenės įtraukimas į mokymosi procesą ir užklasinę veiklą.

UNESCO ASPnet koordinatorė Jurgita Ribikauskienė

UNESCO veiklos ataskaita 2013 – 2014 m.m.

UNESCO veiklos ataskaita 2014 – 2015 m.m.

UNESCO veiklos ataskaita 2015 – 2016 m.m.

UNESCO veiklos ataskaita 2016 – 2017 m.m.