Mokslo ir žinių diena gimnazijoje

Rugsėjo 1-osios rytas… Saulėtas, šiltas ir jaukus… Jaukus nuo į pirmąją šventinę pamoką skubančių gimnazistų šypsenų, spindinčių akių ir taip pasiilgto mokyklinio šurmulio.

10.00 val. Skambant 61-osios abiturientų laidos dainos įrašui, pirmieji į gimnaziją įžengia ketvirtokai – 62-oji abiturientų laida. Juos plojimais pasitinka mokytojai. Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė taria sveikinimo žodžius ir palinki visiems sėkmingų mokslo metų.

Abiturientų klasėse prasideda pirmosios šventinės pamokos…

Po pusvalandžio į pirmuosius susitikimus su klasių vadovėmis ateina trečiokai, antrokai. O 11.30 val. gimnazijoje vėl pasigirsta muzika. Dabar mokyklos duris praveria nauji bendruomenės nariai – pirmokai. Jiems mokytojai negaili palaikymo plojimų ir linkėjimų, o gimnazijos direktorė visoms klasėms įteikia ,,Ūgties dienoraščius“, kuriuose pirmokai galės pasidalinti mintimis apie pirmąsias dienas mokykloje, apie savo svajones ir lūkesčius, pasidžiaugti pasiekimais. Muzikai nutilus, prasideda ir pirmokų šventinės pamokos…

Mieli šalkauskiečiai, saugių, sveikų ir sėkmingų 2020-2021 mokslo metų!

Foto – Valentino Jaso

Akimirkos>> 

Nuotolinis ugdymas

Nuo rugsėjo 28 iki spalio 11 dienos I-IV gimnazinių klasių mokiniams organizuojamas nuotolinis ugdymas. Pamokų pradžia – 8.00 val. Pamokos vyks pagal tą…

Covid-19. Kaip elgtis.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kaip reikia elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga. Ką turi daryti tėveliai. Ką turi…

Direktorės atostogos

2020 m. rugsėjo 14-25 d. gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė atostogauja. Direktorę vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktorės atostogos

Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2020 m. rugpjūčio 17-21 d. atostogauja. Direktorę vaduoja Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.