Svarbu abiturientams ir trečiokams gimnazistams

Jei planuojate 2020 arba 2021 m. pradėti studijuoti Lietuvos kolegijose arba universitetuose, susipažinkite su šiais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais:

Dėl mažiausio konkursinio balo 2020 metais

Dėl 2020 metų mokymosi rezultatų minimalių rodiklių

2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos bendruomenei ir gimnazijos tarybai pateikta svarstyti direktorės Loretos Tamulaitienės 2019 metų veiklos ataskaita. Pasiūlymus dėl ataskaitos galite teikti gimnazijos…