Kviečiame

Spalio 25 d., 13.00 val., Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje bus aukojamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius bendruomenės narius.

Kviečiame dalyvauti esamus ir buvusius mokinius, jų tėvelius ir artimuosius, esamus ir buvusius  mokytojus bei kitus gimnazijos darbuotojus.