Kviečiame

Spalio 25 d., 13.00 val., Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje bus aukojamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius bendruomenės narius.

Kviečiame dalyvauti esamus ir buvusius mokinius, jų tėvelius ir artimuosius, esamus ir buvusius  mokytojus bei kitus gimnazijos darbuotojus.

 

Direktoriaus atostogos

2020-01-02 – 20020-01-03 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Direktoriaus komandiruotė

2019-12-13 gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.