Metų geriausiųjų pagerbimo vakaras „Į kalną, į viršūnes…“

Apie profesorių Stasį Šalkauskį, kurio vardu pavadinta mūsų gimnazija, sakoma: „Pats kopė ir kitus vedė į aukštumas“. Tokiais žodžiais Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos salėje prasidėjo tradicinis gimnazijos metų geriausiųjų pagerbimo vakaras „Į kalną, į viršūnes…“, kuriame dalyvavo gausus būrys gimnazijos mokinių, jų tėvelių, mokytojų ir kitų gimnazijos darbuotojų. Už mokslo ir išsilavinimo vertės supratimą, už nepailstamą meilę sportui ir atkaklų siekį nugalėti, už meno ir grožio vertės supratimą ir meilę kūrybai, už pilietiškumą ir garbingą atstovavimą gimnazijai, už ištikimybę tarnystės idėjai ir nuoširdžią pagalbą, už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą bei aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės gyvenime ir dar už daug kitų gražių dalykų net 180 bendruomenės narių buvo apdovanoti padėkos raštais, o 23 – ims įteiktos nominacijos „Sparnai“.
Jaukią bendruomenišką šventę nuspalvino Vinco Kudirkos ir Salduvės progimnazijų mažieji šokėjėliai ir dainininkai.
Šventinis vakaras baigėsi šiltu atsisveikinimu: „Iki kito karto, mieli šalkauskiečiai“.
Foto – V. Jasas

STEAM programa „Darbas Adobe Photoshop“

Gegužės-birželio mėn. II-III kl. gimnazistų grupė mokėsi pagal STEAM programą „Darbas Adobe Photoshop programa: nuotraukų redagavimas, montažas bei judančių paveikslėlių kūrimas“, Šiaulių profesinio…