Tarnystė, kuri mus keičia

Pastaruoju metu dažnai diskutuojama, kokie gebėjimai būtini ateities žmogui. Ir mokslininkai, ir pedagogai, ir psichologai teigia, kad svarbiausia – gebėti komunikuoti, kritiškai mąstyti, veikti bendradarbiaujant. Tai nėra lengva, nes gebėjimai įgyjami tik per ilgą laiką, nuolat dalyvaujant įvairiose praktinėse veiklose. Akivaizdu, kad geriausia tai pradėti daryti kuo anksčiau- dar mokyklos suole. Todėl šių mokslo metų rudenį gimnazijos trečiokai ir antrokai buvo pakviesti burtis į komandas, kurti Tarnystės projektus ir mokslo metų pabaigoje pristatyti nuveiktų darbų rezultatus. Mokiniams buvo pasiūlyta remtis socialinio – emocinio ugdymo programos „Raktai į sėkmę“ įgūdžių banku.

Gegužės 15-16 d. aktų salėje vyko projektų pristatymai „Tarnystė, kuri keičia mus“. Daugeliui tai buvo nemažas iššūkis – viešai pristatyti savo veiklas, „apginti“ pasirinktos veiklos svarbą ir naudingumą visuomenei, atvirai papasakoti apie nesėkmes… Temos buvo tikrai įvairios – nuo savanorystės gyvūnų globos namuose iki trenerių darbo su mažaisiais sportininkais.

Džiugu, kad beveik visi pripažino, jog tos veiklos davė daug naudos. Jie pastiprino savikontrolės, laiko planavimo, streso valdymo, atsakingo elgesio, darbo komandoje įgūdžius. Vieni pradėjo pasitikėti savo jėgomis, kiti tapo lyderiais, treti „susirgo“ savanorystės liga.

Tarnystės projektų idėja pasiteisino.

Projektų pristatymo akimirkos>>