Prisikėlimo aikštėje sužibo žodis LAISVĖ

Jau penktąjį kartą mūsų gimnazija kartu su S. Daukanto gimnazija pakvietė miesto ugdymo įstaigas į pilietinę akciją „Laisvė“, kuri tradiciškai vyko Prisikėlimo aikštės skvere. Nepabūgę žvarbaus vėjo ir šaltuko, akcijoje dalyvavo daugiau nei 300 mokinių ir mokytojų iš       27 miesto mokyklų. Susirinkusiems žodį tarė Šiaulių miesto meras A. Visockas ir Administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis administracijos direktoriaus pareigas G. Sitnikas. Akcijoje dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė A. Lesauskienė, Švietimo skyriaus vedėja E. Minkuvienė ir kiti garbūs svečiai.

Aikštėje nuskambėjo visų prieš 28-eris metus žuvusiųjų Laisvės gynėjų pavardės. Akcijos dalyviai jų atminimą pagerbė tylos minute, o po to iš uždegtų žvakučių sudėjo žodį LAISVĖ, kuris iki vakaro miestiečiams bylojo, kad jaunoji karta žino apie Sausio 13-osios įvykius ir yra dėkinga tiems, kurie dėl Laisvės paaukojo savo gyvybes.

Lygiai aštuntą ryto atminimo žvakutės sužibo ir gimnazijos languose. Klasėse vyko pilietiškumo penkiaminutės, kurias vedė 3 a klasės mokiniai (vad. A. Bogušienė).

Dėkojame pilietinės akcijos ,,Laisvė“ vedėjams Gyčiui ir Titui, už pagalbą dėliojant žvakutes – gimnazijos jauniesiems šauliams, už pilietiškumo penkiaminutes – 3a klasės mokiniams, už nuotraukas – Kornelijai.

Direktorės atostogos

Informuojame, kad gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2019-07-22 – 2019-08-23 atostogaus. Atostogų metu ją vaduos: 2019-07-22 – 2019-07-30 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė;…