Projektas „STEM – ateities PIN kodas“ (ERASMUS+ KA1) gavo finansavimą!

Norėdami efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS – administracijos ir mokytojų komanda rašė projektą „STEM – ateities PIN kodas“ bei teikė jį ERASMUS+ KA1 programai, finansavimui gauti. Džiugu, kad mūsų projekto paraiška buvo įvertinta net 91 tašku iš 100 galimų ir gavo finansavimą. Kitais mokslo metais komandos nariai vyks į kursus, kurių metu įgytomis kompetencijomis, naujomis žiniomis dalinsis su gimnazijos bendruomene ir socialiniais partneriais.
Projektą koordinuos anglų kalbos mokytoja Jurgita Ribikauskienė.

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.