Projektas „STEM – ateities PIN kodas“ (ERASMUS+ KA1) gavo finansavimą!

Norėdami efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS – administracijos ir mokytojų komanda rašė projektą „STEM – ateities PIN kodas“ bei teikė jį ERASMUS+ KA1 programai, finansavimui gauti. Džiugu, kad mūsų projekto paraiška buvo įvertinta net 91 tašku iš 100 galimų ir gavo finansavimą. Kitais mokslo metais komandos nariai vyks į kursus, kurių metu įgytomis kompetencijomis, naujomis žiniomis dalinsis su gimnazijos bendruomene ir socialiniais partneriais.
Projektą koordinuos anglų kalbos mokytoja Jurgita Ribikauskienė.

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Dėmesio!

Skelbiamas konkursas valgyklos vedėjo pareigoms užimti. Daugiau informacijos >>

IT brandos egzaminų rezultatai

Paskelbti ir informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatai. 31% gimnazijos abiturientų gavo įvertinimus nuo 86 iki 100 balų. Ypatingai džiaugiamės Roberto ir Pauliaus…

Brandos egzaminų rezultatai

Šiandien paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio (anglų) kalbos, matematikos ir biologijos valstybinių egzaminų rezultatai. Net 24 % mūsų gimnazijos abiturientų, laikiusių anglų…