Turinio auditas

82%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Perkelti viską iš:

https://salkauskis.lt/apie-gimnazija/laikrastis/

Karolis
68 Tvarkaraščiai Neutrali

Pridėti Pamokų tvarkaraščiai su nuoroda į TAMO.

Karolis
125 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Perkelti kon. tvark. iš https://salkauskis.lt/ugdymas/planas/ (čia yra naujas)

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
87 Aptarnaujantis personalas Bendrieji reikalavimai

Pateikite prašome:
Peržiūrėkite tiek darbuotojų, tiek aprašų sąrašą.
Virėjos pareigybės aprašymą
Pagalbinė valgyklos darbininkės pareigybės aprašymą
Budinti patalpų tvarkytojos pareigybės aprašymą

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Civilinės saugos dokumentus - ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kiti planai, tvarkos ir pan.

KAROLIS:

https://salkauskis.lt/ugdymas/tvarkarasciai/

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Karolis
2 Administracija Bendrieji reikalavimai Karolis
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Karolis
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Karolis
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis
8 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai Karolis
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
12 Pasiekimai Neutrali Karolis
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Karolis
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Karolis
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Karolis
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Karolis
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Karolis
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Karolis
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Karolis
32 1,2% parama Neutrali Karolis
34 Ugdymas Neutrali Karolis
35 Ugdymo organizavimas Rekomendacija Erika
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Karolis
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Jūratė Butkuvienė
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Karolis
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Dokumentus, jei tokie yra

Paklausti mokyklos, kokių metų sukelti naujienas ,,Karjeros centre įvykę renginiai" jų nuoroda https://salkauskis.lt/kategorija/karjeros-centras/

Karolis
62 Gimnazija Neutrali Karolis
63 Vizija, veiklos prioritetai ir aktualijos Neutrali Karolis
64 Gimnazijos himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Karolis
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Naudingų nuorodų sąrašą.

Karolis
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Karolis
78 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 Apie gimnaziją Neutrali Karolis
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Karolis
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Erika
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Karolis
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Karolis
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
115 Gimnazijos simboliai ir šūkis Neutrali Karolis
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Karolis
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Karolis
123 Bendradarbiavimas Neutrali Karolis
129 Kontaktai Neutrali

Po atnaujinimo data apačioje išjungti.
Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 Slapukų politika Neutrali Karolis
133 Ugdymo aplinka Neutrali Karolis
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Karolis
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Karolis
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai Karolis
156 Turinio auditas Neutrali Karolis
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Karolis
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Karolis
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
163 Savivalda Neutrali Karolis
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Karolis
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Karolis
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Karolis
170 Tėvų aktyvas Bendrieji reikalavimai Karolis
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Karolis
176 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Eimantas
177 Viešieji pirkimai Neutrali Karolis
178 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Karolis
179 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Mokykla parašė: Informacija ruošiama

Karolis
180 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Karolis
181 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Karolis
182 Laikraštis Neutrali

Sukėliau info, padėsi psl. kur reikia. Jų nuoroda https://salkauskis.lt/apie-gimnazija/laikrastis/

Karolis
183 Mokiniai apie gimnaziją Neutrali

Info sukelta. Padėsi psl. kur reikia. Jų nuoroda https://salkauskis.lt/apie-gimnazija/mokiniai-apie-gimnazija/

Karolis
184 Virtualus muziejus Neutrali

Reikia sutvarkyti šį puslapį, sudėlioti pagal tvarką. Jų nuoroda https://salkauskis.lt/apie-gimnazija/virtualus-gimnazijos-muziejus/

Karolis
185 Alumnai Neutrali Karolis
186 Metų abiturientai Neutrali Karolis
187 Ekstremali situacija Neutrali

Sukėliau info, pakoreguosi jei kas netaip. Jų psl. kur UGDYMAS arba SVARBU

Erika
188 Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija Neutrali Karolis
189 Veiklos įsivertinimas Neutrali Karolis
190 Socialinių kompetencijų ugdymas Neutrali Karolis
191 SKU kalendorius Neutrali Karolis
192 Socialinių partnerių tinklas Neutrali Karolis
194 Projektas „IQ+EQ=laimės architektūra“, finansuotas ERASMUS+ KA101 programos (mobilumas mokymosi tikslais) Neutrali Karolis
199 Projektas „STEM – ateities PIN kodas“ (ERASMUS+ KA1 programa – mobilumas mokymosi tikslais) Neutrali Karolis
202 Nordplus Neutrali Karolis
208 Informacija skaitytojams Neutrali

Čia "straipsniai" sukalti į vieną puslapį. Bet jų aktualumas nežinomas. Pasitarki su mokyklos administracija.

Karolis
209 Nuorodos skaitytojams Neutrali Karolis
210 Jaunieji šauliai Neutrali

taip sudėjau psl. jei ka pakorguosi, paju nuoroda https://salkauskis.lt/veikla/jaunieji-sauliai/

Karolis
211 Ukrainiečių mokymas Neutrali Karolis
214 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Karolis
216 Stasiui Šalkauskiui 135 Neutrali

Sukėliau info taip , gal reikėjo kaip kitaip, pasakysi padarysiu, jų nuoroda https://salkauskis.lt/stasiui-salkauskiui-135/

Karolis
218 STEAM Neutrali

Sukėliau info, padėsi kur reikia. Dar reikia archyva sukurti, nesimato visų naujienų Steam puslapį.

Karolis
219 Naudingos nuorodos Neutrali Karolis
220 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Karolis
221 Būrelių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Karolis
222 Projektas „Kokybės krepšelis“ Bendrieji reikalavimai Karolis
223 Tūkstantmečio mokyklos I Neutrali Karolis
227 DofE programa Neutrali Karolis
171 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pežiūrėti ir jeigu reikia, atnaujinti priėmimo informaciją bei dokumentus.

Karolis
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Karolis
2 Administracija Bendrieji reikalavimai Karolis
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Karolis
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Karolis
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis
8 Mokinių parlamentas Bendrieji reikalavimai Karolis
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
12 Pasiekimai Neutrali Karolis
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Karolis
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Karolis
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Karolis
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Karolis
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Karolis
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Karolis
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Karolis
32 1,2% parama Neutrali Karolis
34 Ugdymas Neutrali Karolis
35 Ugdymo organizavimas Rekomendacija Erika
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Karolis
46 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Karolis
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Jūratė Butkuvienė
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Karolis
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Perkelti viską iš:

https://salkauskis.lt/apie-gimnazija/laikrastis/

Karolis
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Dokumentus, jei tokie yra

Paklausti mokyklos, kokių metų sukelti naujienas ,,Karjeros centre įvykę renginiai" jų nuoroda https://salkauskis.lt/kategorija/karjeros-centras/

Karolis
62 Gimnazija Neutrali Karolis
63 Vizija, veiklos prioritetai ir aktualijos Neutrali Karolis
64 Gimnazijos himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Karolis
68 Tvarkaraščiai Neutrali

Pridėti Pamokų tvarkaraščiai su nuoroda į TAMO.

Karolis
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Naudingų nuorodų sąrašą.

Karolis
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Karolis
78 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 Apie gimnaziją Neutrali Karolis
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Karolis
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Erika
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Karolis
87 Aptarnaujantis personalas Bendrieji reikalavimai

Pateikite prašome:
Peržiūrėkite tiek darbuotojų, tiek aprašų sąrašą.
Virėjos pareigybės aprašymą
Pagalbinė valgyklos darbininkės pareigybės aprašymą
Budinti patalpų tvarkytojos pareigybės aprašymą

Karolis
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Karolis
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Civilinės saugos dokumentus - ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kiti planai, tvarkos ir pan.

KAROLIS:

https://salkauskis.lt/ugdymas/tvarkarasciai/

Karolis
115 Gimnazijos simboliai ir šūkis Neutrali Karolis
116 Tradiciniai renginiai Neutrali Karolis
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Karolis
123 Bendradarbiavimas Neutrali Karolis
125 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali

Perkelti kon. tvark. iš https://salkauskis.lt/ugdymas/planas/ (čia yra naujas)

Karolis
129 Kontaktai Neutrali

Po atnaujinimo data apačioje išjungti.
Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 Slapukų politika Neutrali Karolis
133 Ugdymo aplinka Neutrali Karolis
134 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Karolis
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Karolis
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai Karolis
156 Turinio auditas Neutrali Karolis
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Karolis
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Karolis
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
163 Savivalda Neutrali Karolis
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Karolis
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Karolis
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Karolis
170 Tėvų aktyvas Bendrieji reikalavimai Karolis
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Karolis
176 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Eimantas
177 Viešieji pirkimai Neutrali Karolis
178 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Karolis
179 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Mokykla parašė: Informacija ruošiama

Karolis
180 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Karolis
181 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Karolis
182 Laikraštis Neutrali

Sukėliau info, padėsi psl. kur reikia. Jų nuoroda https://salkauskis.lt/apie-gimnazija/laikrastis/

Karolis
183 Mokiniai apie gimnaziją Neutrali

Info sukelta. Padėsi psl. kur reikia. Jų nuoroda https://salkauskis.lt/apie-gimnazija/mokiniai-apie-gimnazija/

Karolis
184 Virtualus muziejus Neutrali

Reikia sutvarkyti šį puslapį, sudėlioti pagal tvarką. Jų nuoroda https://salkauskis.lt/apie-gimnazija/virtualus-gimnazijos-muziejus/

Karolis
185 Alumnai Neutrali Karolis
186 Metų abiturientai Neutrali Karolis
187 Ekstremali situacija Neutrali

Sukėliau info, pakoreguosi jei kas netaip. Jų psl. kur UGDYMAS arba SVARBU

Erika
188 Mokinių priėmimo į gimnaziją komisija Neutrali Karolis
189 Veiklos įsivertinimas Neutrali Karolis
190 Socialinių kompetencijų ugdymas Neutrali Karolis
191 SKU kalendorius Neutrali Karolis
192 Socialinių partnerių tinklas Neutrali Karolis
194 Projektas „IQ+EQ=laimės architektūra“, finansuotas ERASMUS+ KA101 programos (mobilumas mokymosi tikslais) Neutrali Karolis
199 Projektas „STEM – ateities PIN kodas“ (ERASMUS+ KA1 programa – mobilumas mokymosi tikslais) Neutrali Karolis
202 Nordplus Neutrali Karolis
208 Informacija skaitytojams Neutrali

Čia "straipsniai" sukalti į vieną puslapį. Bet jų aktualumas nežinomas. Pasitarki su mokyklos administracija.

Karolis
209 Nuorodos skaitytojams Neutrali Karolis
210 Jaunieji šauliai Neutrali

taip sudėjau psl. jei ka pakorguosi, paju nuoroda https://salkauskis.lt/veikla/jaunieji-sauliai/

Karolis
211 Ukrainiečių mokymas Neutrali Karolis
214 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Karolis
216 Stasiui Šalkauskiui 135 Neutrali

Sukėliau info taip , gal reikėjo kaip kitaip, pasakysi padarysiu, jų nuoroda https://salkauskis.lt/stasiui-salkauskiui-135/

Karolis
218 STEAM Neutrali

Sukėliau info, padėsi kur reikia. Dar reikia archyva sukurti, nesimato visų naujienų Steam puslapį.

Karolis
219 Naudingos nuorodos Neutrali Karolis
220 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Karolis
221 Būrelių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Karolis
222 Projektas „Kokybės krepšelis“ Bendrieji reikalavimai Karolis
223 Tūkstantmečio mokyklos I Neutrali Karolis
227 DofE programa Neutrali Karolis
229 Direktorės komandiruotės Neutrali Erika
230 Direktorės atostogos Neutrali Erika
231 Projektinė veikla Neutrali Karolis
232 Tarptautiniai projektai Neutrali Karolis
233 Erasmus+ Neutrali Karolis
234 Projektas „you’R Nature you’R Future“, finansuotas ERASMUS+ KA220-SCH programos (bendravimo partnerysčių) Neutrali Karolis
235 Projektas „TEAM (mokyk, patirk, pritaikyk, motyvuok)“, finansuotas ERASMUS+ KA121-SCH programos (mobilumas mokymosi tikslais) Neutrali Karolis
236 Projektas “MET (Maths, Engineering, Technology) inside the class” (“Matematika, inžinerija, technologijos klasėje”), finansuoto pagal ERASMUS+ KA229 programą (mokyklų mainų partnerystės) Neutrali Karolis
237 Erasmus akreditacija Neutrali Karolis
238 eTwinning Neutrali Karolis
239 eTwinning tarptautinis projektas „La Vita Lenta“ („Lėtas gyvenimas“). Neutrali Karolis
240 eTwinning tarptautinis projektas „Pasaulis ir muzika“ (“World and Music“) Neutrali Karolis
241 Nordplus Junior projektas: Imigrantų integracija Suomijoje ir Lietuvoje. Kaip sumažinti emigraciją iš Lietuvos? Neutrali Karolis
242 Projektas „STEM and worklife“ (STEM ir darbo galimybės) Neutrali Karolis
243 Įvairūs projektai Neutrali Karolis
244 A Neutrali Eimantas
171 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pežiūrėti ir jeigu reikia, atnaujinti priėmimo informaciją bei dokumentus.

Karolis