Jaunieji šauliai

Šaulių klasė įkurta 2016  m. rugsėjo mėn. Tuomet  dar ne visi atėjusieji mokytis į Šaulių klasę išdrįso duoti pasižadėjimus ir tapti Jaunaisiais šauliais, tačiau jau 2017 m. suburtoje Šaulių klasėje visi mokiniai rinkosi mokytis pagal Jaunojo šaulio programą.

Šauliai yra kryptingai ugdomi visų dalykų pamokose bei popamokiniuose užsiėmimuose. Mokiniai kasmet dalyvauja antikorupcijos renginiuose, pilietinėse akcijose, vasaros stovyklose, užsiima savanoryste ir kt.

Dalyvavimas pilietinėse akcijose…

Dalyvavimas renginiuose…


Lapkričio 23-ioji- Lietuvos kariuomenės diena. Šių metų lapkričio 23-ioji Id klasės – Šaulių klasės mokiniams buvo ypatinga. Prie Nepriklausomybės paminklo Sukilėlių kalnelyje jie davė jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą, įsipareigodami būti ištikimi Lietuvos valstybei, ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas.

Jaunuosius šaulius pasveikino Lietuvos Šaulių sąjungos generolo Povilo Plechavičiaus Šaulių 6-osios rinktinės vadas Kazimiras Čiuplinskas, gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė. Nors oras nebuvo labai palankus šventei, geros nuotaikos jis nesugadino. Visus sušildė dalyvavusių šventėje tėvelių, draugų, artimųjų dėmesys ir , žinoma, gardi kareiviška košė.

Sveikiname jaunuosius šaulius ir linkime jiems būti vertais ŠAULIO vardo!

Pasižadėjimo ceremonijoje…


Jaunieji gimnazijos šauliai lankėsi Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose, kur turėjo puikią galimybę iš arti pamatyti oro gynybos techniką, o taip pat galėjo pakalbinti misiją Lietuvoje vykdantį Danijos pilotą.


Į 99-ojo Lietuvos gimtadienio šventę įsitraukė ir mūsų gimnazistai, kurie dalyvavo ne tik „1918 m. nepriklausomybės akto pasirašymo inscenizacijoje“, bet ir kituose Vasario 16 d. skirtuose renginiuose. Mokytoja D. Railienė kartu su mūsų jaunųjų Šaulių būriu vasario 15-16 d. dalyvavo Mažeikiuose, Gabijos gimnazijoje, organizuotame Jaunųjų šaulių sąskrydyje, orientaciniame žaidime „Nepriklausomybės keliu“ savo jėgas išbandė 1b klasės komanda „Patriotai“, kurią sudarė D. Rindzevičius, A. Grišiūtė, E. Kazlauskaitė, G. Motiečiūtė ir komandos kapitonė E. Lipnickaitė. Besibaigiant šventinei dienai keturi mūsų gimnazijos atstovai sudalyvavo simboliniame bėgime „Nubėgti žodį LIETUVA“…..

„Per šį orientacinį turėjome ieškoti punktų, susijusių su miesto istorija. Taigi, sužinojome daugiau apie Šiaulius, labai smagiai praleidome laiką, taip pat turėjome dirbti vieningai, kaip tikras kumštis. Iš tikro labai patariame visiems kitais metais net negalvoti ir būtinai ten sudalyvauti “ (E. Kazlauskaitė, 1b klasė)

„Iš sąskrydžio parsivežėme geros patirties, susiradome naujų draugų, geriau pažinome vieni kitus, dalyvavome įdomiuose veiklose. Šauliai ugdo, grūdina, suteikia daug galimybių“ (G. Šalkutė, 1d klasė)

„Po dalyvavimo sąskrydyje vos spėjome į šventę prisikėlimo aikštėje. Truputį pailsėję 17.00 su Indira R., Titu J. ir Daliumi D. prabėgome simbolinį bėgimą „Nubėgti žodį LIETUVA“. Distancija nebuvo labai ilga, bet buvo smagu bėgti, žinant kokią raidę formuoja nubėgtas atstumas. Džiaugiuosi, kad mieste vyksta vis daugiau įdomių renginių jaunimui. Tai skatina juos būti aktyvesniais ir ugdo meilę LIETUVAI!“ (D. Railienė, 1d klasės vadovė)

Akimirkos


Ankstyvą Sausio 13-osios rytą Prisikėlimo aikštę užpildė gausus būrys miesto mokyklų mokinių. Apie 350 jaunųjų šiauliečių iš 27-ių miesto mokyklų su žvakutėmis rankose atėjo į tradicinę- jau 6-ąją mokinių pilietinę akciją „Laisvė“, kurią, kaip ir kasmet, organizavo mūsų gimnazija. Džiugu, kad šiame mokinių susibūrime dalyvavo miesto meras A. Visockas, Švietimo skyriaus vedėja E. Minkuvienė ir kiti garbūs svečiai.
Prisikėlimo aikštėje jautriai nuskambėjo gimnazijos Muzikos studijos choro (vad. V. Malinauskaitė) ir renginio partnerių- „Juventos“ progimnazijos choro (vad. L. Mikutienė) atliekamos dainos „Dar ne vakaras“ ir „Ašara Dievo aky“, kurias kartu su choristais dainavo ir susirinkusieji. Vedėjams perskaičius 1991-jųjų sausio 13 žuvusiųjų pavardes, jaunatviškas šurmulys nutilo. Tylos minute buvo pagerbti tie, kurie, paaukoję savo gyvybes, padovanojo mums brangiausią turtą- Laisvę.
Netrukus akcijos dalyviai savo žvakutes sudėjo aikštės viduryje. Sumirgėjo žodis LAISVĖ.
Tegul plazdančios žvakučių liepsnelės simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.
Dėkojame „Juventos“ progimnazijos chorui ir vadovei L. Mikutienei, mūsų gimnazijos Muzikos studijos chorui ir vadovei V. Malinauskaitei, Jauniesiems šauliams ir gimnazijos Mokinių parlamentui, fotografei Kornelijai S., renginio vedėjui Eimantui T. bei visiems buvusiems kartu.


Moksleiviai jaunųjų šaulių sąjungoje atrado patriotiškumą, brolystę ir ryžtą įveikti sunkumus


Po pamokų gimnazistai įsitraukia į kariškas veiklas


Gruodžio 13-oji vienuolikai mūsų gimnazijos I d klasės mokinių buvo ypatinga diena. Lygiai 14.00 val. Sukilėlių kalnelyje jie, Gen. Povilo Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės šaulių, savo tėvelių ir draugų akivaizdoje davė jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą ir prisiekė būti ištikimi Lietuvos valstybei, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų bei sąžiningai vykdyti šaulio pareigas.
Jaunuosius šaulius pasveikino Lietuvos šaulių sąjungos vadas, pulkininkas, leitenantas G. Koryzna, Gen. Povilo Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės vadas, atsargos pulkininkas, leitenantas K. Čiuplinskas, jų pasirinkimą palaikantys tėveliai, draugai ir klasės vadovė Vaiva Malinauskaitė.
Po iškilmingos pasižadėjimo ceremonijos Šiaulių rajono savivaldybės Didžiojoje salėje vyko Gen. Povilo Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės 100- mečio minėjimas. Jaukiame renginyje skambėjo muzika ir dainos, buvo apdovanoti nusipelnę šauliai. Džiugu, kad padėka buvo įteikta ir mūsų gimnazijos antrokui Eimantui Toleikiui.
Sveikiname jaunuosius šaulius ir linkime tokio pat entuziazmo ir pasiryžimo vykdant šaulio pareigas.


Bendradarbiavimas tęsiasi. Generolo  P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės vado Kazimiro Čiuplinsko dovana gimnazijai –  6-osios rinktinės 100-mečio medalis.