Projektas „IQ+EQ=laimės architektūra“, finansuotas ERASMUS+ KA101 programos (mobilumas mokymosi tikslais)

Projekto tikslas: projekto dalyviams įgijus žinių kaip socialinius emocinius įgūdžius galima ugdyti įvairių dalykų pamokose, kaip gali ugdytis patys mokiniai bei kaip tai daryti gali padėti tėvai, pasirengti nuoseklų socialinių emocinių įgūdžių tobulinimo gimnazijoje planą ir kokybiškai jį įgyvendinti I-IV klasėse. Taip pat šis projektas skirtas efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS. Projekto dalyviai dalyvaus kvalifikacijos kėlimo kursuose bei darbo stebėjimo vizite kitose šalyse. Tai suteiks galimybę įgyti naujų žinių ir  kompetencijų socialinių emocinių įgūdžių srityje (SEU), padės pagerinti pamokos kokybę, o tuo pačiu ir mokinių pasiekimus, kas leis ateityje jiems būti sveika ir brandžia asmenybe, kuri atsakingai pasirinktų ir sėkmingai siektų karjeros. Visa informacija apie projektą, vykdytas veiklas, rezultatus, mobilumus bus talpinama gimnazijos internetiniame puslapyje sukurtoje aplinkoje, skirtoje socialiniam emociniam ugdymui.

Projekto partneriai: Santa Maria de la Capilla Maristas mokykla, Chaeno, Andalūzijos regionas, Ispanija.

Projekto trukmė: 2020-09-01 – 2023-02-28.

Projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Jurgita Ribikauskienė

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25