Tėvų aktyvas

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos klasių tėvų aktyvas 2023-2024 m. m.

Klasė

Pareigos

Vardas, pavardė

1a

Pirmininkas

Dalia Poškienė

Pavaduotojas

Ginta Rybakova

1b

Pirmininkas

Dana Jaunzemniece

Pavaduotojas

Rolanda Stankienė

1c

Pirmininkas

Erika Gulbinienė

Pavaduotojas

Jurgita Šatienė

1d

Pirmininkas

Monika Bučnienė

Pavaduotojas

Svajūnė Mockaitienė

1m

Pirmininkas

Sonata Janauskienė

Pavaduotojas

Silva Saliamorienė

2a

Pirmininkas

Jurga Mikelionienė

Pavaduotojas

Kristina Daugėlienė

2b

Pirmininkas

Jūratė Paužuolienė

Pavaduotojas

Giedrė Tamošiūnienė

2c

Pirmininkas

Rasa Vyštartienė

Pavaduotojas

Dainė Krivickaitė

2d

Pirmininkas

Irma Praspaliauskaitė

Pavaduotojas

Renata Zeigė

3a

Pirmininkas

Gytis Leliukas

Pavaduotojas

Robertas Gyžas

3b

Pirmininkas

Alma Janušienė

Pavaduotojas

Gitana Jankauskaitė

3c

Pirmininkas

Renata Ažerskienė

Pavaduotojas

Kristina Sankauskienė

3d

Pirmininkas

Kęstutis Akstinas

Pavaduotojas

Ramona Dromantė

4a

Pirmininkas

Kristina Savickienė

Pavaduotojas

Indrė Juškienė

4b

Pirmininkas

Lina Steponkienė

Pavaduotojas

Kristina Lukauskė

4c

Pirmininkas

Kristina Šauklienė 

Pavaduotojas

Rasita Puidokienė

4d

Pirmininkas

Ingeborga Alejūnė

Pavaduotojas

Sigita Jaselskė

Tėvų aktyvo funkcijos

Tėvų aktyvą sudaro kiekvienos klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) išrinkti pirmininkai. Tėvų aktyvas su klasės vadovu aptaria mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus. Taip pat padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus gimnazijos tarybai ir direktoriui.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25