Metodinės grupės

Gimnazijoje veikia šios metodinės grupės

Matematikos, informatikos metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Aušra Bogušienė Matematikos, informatikos metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė Pirmininkė

Lietuvių kalbos metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Eglė Naimavičienė Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Pirmininkė

Užsienio kalbų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Jurga Skinulienė  Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Pirmininkė

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Jūratė Burneikienė Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, technologijų mokytoja metodininkė Pirmininkė

Gamtos mokslų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Laima Krukonienė

Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė

Pirmininkė

Socialinių mokslų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1 Aušra Stonytė-Margienė Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, etikos, pilietiškumo ugdymo mokytoja metodininkė Pirmininkė

Metodinės grupės funkcijos

Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį, atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo, principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų. Konsultuojasi tarpusavyje, taip pat su švietimo pagalbos specialistais. Dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus. Aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus. Dalijasi gerąja patirtimi.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25